د تخنیکی او مسلکی زده کړواداری د نوښتګرو محصلینو پیژندنه

شماره د محصل نوم تعلیمی، تحصیلی مرکز موضوع ولایت معلومات
۱ عبدالهادی میخانیکی لیسه  برقی نظامی موټر پکتیا دلته کیک وکړی
۲

محمد اشرف طاهری

عالم جان فولادی

خدا داد صاحبی

د نفت او ګاز انسټیټوټ د بیټرۍ چارجر بلخ دلته کلیک و کړی
۳ حشمت الله د نفت او ګاز انسټیټوټ شپږ ټایره موټر بلخ دلته کلیک وکړی
۴ قسمت خان میخانیکی انسټیټوټ هاموی او ځنځیر لرونکی ټانګونه خوست دلته کلیک وکړی
۵ محمد مهران د نفت او ګاز انسټیټوټ غل نیوونکی دستګاه بلخ دلته کلیک وکړی
۶ محمد یاسر صافی د کمپیوټر ټکنالوژی څلور ډیټابس کابل دلته کلیک وکړی
۷ حکیم ولی زاده میخانیکی لیسه د اوبو پمپ پکتیا دلته کلیک وکړی
۸ محمد خالد او محمد راتب د نفتو او ګاز انسټیټوټ د نفتود څاګانو برمی نمونه بلخ دلته کلیک وکړی
۹ شایق تخنیکی انسټیټوټ بریښنایی وسایل پروان دلته کلیک وکړی
۱۰ ذکریا مشتاق ننګرهار میخانیکی انسټیټوټ ولډینګ ماشین ننګرهار دلته کلیک وکړی
۱۱ خیبر میخانیکی عالی لیسه د سلاطی بریښنایی ماشین لوګر دلته کلیک وکړی
۱۲ محمد مجتبی میخانیکی عالی لیسه بریښنايي بخاری لوګر دلته کلیک وکړی
۱۳ عبدالباسط میخانیکی عالی لیسه غړکې "مټي" ماشین لوګر دلته کلیک وکړی
۱۴ اسماعیل حقیار  د زرمت ولسوالی میخانیکی  لیسه د هوا پېژندنې آله پکتیا دلته کلیک وکړی
۱۵  عبدالهادي  د زرمت ولسوالی میخانیکی  لیسه چورلکه پکتیا دلته کلیک وکړی
۱۶ محمد صادق صدیقي د خوست ولایت میخانیکي انسټیټوټ اتوماتیکه پیکا خوست دلته کلیک وکړی
۱۷ حيات الله تخنيکي انسټیټوټ موټر تخار دلته کلیک وکړی
۱۸ ذکي الله تخنيکي او مسلکي انسټیټوټ سکواټور سمنګان دلته کلیک وکړی
۱۹ همت الله همت میخانیکي انسټیټوټ اپلیکیشن خوست دلته کلیک وکړی