شماره های تماس مسؤلین ولایتی اداره

شماره های تماس آمرین ولایتی
شماره نام و تخلص وظیفه ولایت مربوطه شماره تماس
۱ حبیب الله حبیبی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی لوګر 0766453080
۲ سید غیاث الدین احمدی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی سرپل 0787457161
۳ فضل الباری آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی ننګرهار 0795567667
۴ امان الله ملاخیل آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بغلان 0780404908
۵ عابد الرحمن عابد آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی خوست 0793520920
۶ ملا محمد ایوب آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی ارزګان 0700671572
۷ مولوی محمدزی رسولی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پروان 0776571148
۸ حافظ ضیاالدین مبین آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی هلمند 0707608172
۹ حکمت الله حکمت آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی میدان وردګ 0789535194
۱۰ مولوی شاکر الله الکوزی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کنر 0770646118
۱۱ ملا محمد مجاهد آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی فاریاب 0786521622
۱۲ نور الله صلاح الدین امینی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بلخ 0778269003
۱۳ مولوی غلام رسول سعیدی  آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پکتیا 0775206023
۱۴ سید محمد حکیمی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی غور 0772044165
۱۵ مولوی محمد فاضل آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کندز 0705657980
۱۶ مفتی ذبیح الله حقانی  آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی لغمان 0781820357
۱۷ نظیف الله عثمانی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیمروز 0730027395
۱۸ مفتی محمد نظیر خاضع آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی غزنی 0772855336
۱۹ اختر محمد نورانی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پکتیکا 0764497660
۲۰ مولوی کریم الله حمیم آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی قندهار 0700669918
۲۱   آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی هرات  
۲۲ ملا محمد عوض غیرت آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بادغیس 0766009944
۲۳ نجیب الله سلیمی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کابل 0799305584
۲۴ حضرت الله وحدت آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی نورستان 0777316376
۲۵ محمد الله عزیزی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پنجشیر 0744400051
۲۶ امین علیزاده آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بامیان 0747800933
۲۷ امرالدین بهار آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بدخشان 0797730764
۲۸ مولوی کمال الدین خالد آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی سمنګان 0772609990
۲۹ مولوی رحمت الله متوکل آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی زابل 0700178688
۳۰ مولوی شمس الرحمن آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کاپیسا 0773343501
۳۱ انجینر محمد ایفل مبارز آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی تخار 0785060460
۳۲ علی جان ظاهری آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی فراه 0708595822
۳۳ حمید الله هدایت آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی دایکندی 0748777570
۳۴ قاری نصرت الله آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی جوزجان 0730465142