اطلاعیهنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۵:۱۸
Background image

اطلاعیه

به اطلاع عموم فارغان صنوف نهم مکاتب( عمومی) مرکز و ولایات رسانیده میشود که مراکز آموزشی تخنیکی ومسلکی از جمله مؤسسات آموزشی دولتی و کاملآ رایگان بوده و دارای سهولت های ذیل می‌باشند علاقه مندان میتوانند از اول دلو الی اول حوت سال روان جهت اخذ فورمۀ ثبت نام با چهار قطعه عکس، کاپی تذکره، تصدیق صحی و سوابق تعلیمی به لیسه ها و یا انستیتوت های تعلیمات تخنیکی ومسلکی در سراسر کشور مراجعه نمایند.

Recentنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۵:۱۸
Background image

اطلاعیه

به اطلاع عموم فارغان صنوف نهم مکاتب( عمومی) مرکز و ولایات رسانیده میشود که مراکز آموزشی تخنیکی ومسلکی از جمله مؤسسات آموزشی دولتی و کاملآ رایگان بوده و دارای سهولت های ذیل می‌باشند . . .