اداری د مرکزی مسؤلینو د اړیکو شمیری

د تخنیکی او مسلکی زده کړو اداری د مسؤلینو د اړیکو شمیری
شماره نوم او تخلص وظیفه مربوطه ریاست د اړیکی شمیره
۱ مولوی د نصاب او ښوونکو د روزنی رییس د نصاب او ښوونکو د روزنی ریاست 0798972684
 عصمت الله منیر
۲ سید احسان الله قاسمی زده کوونکو او زده کړیالانو چارو رییس زده کوونکو او زده کړیالانو چارو ریاست 0700008786
۳ عبدالوهاب سهاک ښوونځیو او انسټیټونو چارو آمر زده کوونکو او زده کړیالانو چارو ریاست 0744272122
۴ محمد نور مسعود د لیليی چارو د تنظیم آمر زده کوونکو او زده کړیالانو چارو ریاست 0766463632
۵ عبد الودود محمدی د نتایجو آمر زده کوونکو او زده کړیالانو چارو ریاست 0744282025
۶ محمد فهیم شریفی ځانګړو زده کړو آمر زده کوونکو او زده کړیالانو چارو ریاست 0796521911
۷ رفیع الله ثابت د بشری سرچینو رییس د بشری سر چینو ریاست 0730059014
۸ سردار محمد عبدالرحیم زی د کارمندانو د فعالیت ارزونې آمر د بشری سر چینو ریاست 0747099625
۹ سیف الله عارفی د کارمندانو د ارتباط آمر د بشری سر چینو ریاست 0749455122
۱۰ عبدل متین د اداري پراختیا او ظرفیت لوړونې آمر د بشری سر چینو ریاست 0744424056
۱۱ نصیر احمد د کارمندانو د استخدام آمر د بشری سر چینو ریاست 0748285150
۱۲ شمس الدین محبوب د استادانو د استخدام عمومي مدیر د بشری سر چینو ریاست 0748571101
۱۳ دلاور درمل د برنامو د تحقیق او کیفیت د تضمین رئیس د برنامو د تحقیق او کیفیت 0745372767
د تضمین ریاست
۱۴ حافظ مطیع الله هدایت د دفتر رییس د دفتر ریاست 0744683768
۱۵ محمود فکور د اسنادو او ارتباط آمر د دفتر ریاست 0749989900
۱۶ عبدالودود هوتک د حر فوی برنامو د تنظیم رئیس د حر فوی برنامو د تنظیم ریاست 0748757677
۱۷ رحمت الله مسجدی د حرفوی کورسونو د تنظیم آمر د پوهنې او روزنې عمومي ریاست 0744272025
۱۸ عبد الرحمن رحمانی د حرفی د ثبت خامو او تدریسی
موادو د پیژندنی آمر
د پوهنې او روزنې عمومي ریاست 0747538323
۱۹ استاد احمد خان صابری د داخلی تفتیش رئیس د داخلی تفتیش ریاست 0749033832
۲۰ نیک محمد نیکمل د پلان جوړونې او ستراتیژیکی همغږی رییس  د پلان جوړونې او ستراتیژیکې 0744155103
 همغږۍ ریاست
۲۱ نصرت الله کاکړ د پلان او راپور ورکولو آمر د پلان جوړونې او ستراتیژیکې 0749311632
 همغږۍ ریاست
۲۲ مفتی سید محسن سادات د املاکو او خدماتو رییس د املاکو او خدماتو ریاست 0783258811
۲۳ مولانا سید الرحمن رافت د خدماتو آمر د املاکو او خدماتو ریاست 0795264799
۲۴ مولوی نیاز محمد مختار د مالی او حسابی رییس د مالی او حسابی ریاست 0790918293
۲۵ امید اتل د نقدی محاسبی آمر د مالی او حسابی ریاست 0744865656
۲۶ عبدالحمید وهاب د بودجی آمر د مالی او حسابی ریاست 0799340691