مقاله های علمی و تحقیقاتی

# عنوان مقاله نویسنده  زبان مقاله  مقاله
1 ارزش آموزش های تخنیکی, مسلکی و حرفوی از نگاه اسلام

استاد مطیع الله "هدایت"

پشتو دانلود
2

نقش تعلیمات تخنیکی و مسلکی در اشتغالزایی کشور

اسلام الدین "بهروز"

دری دانلود
3

ارزش غذای نباتات مزروعی

سید روح الله"رحیمی"

دری دانلود
4

اهمیت اقتصادی جنگل

محمداجان "نیکزاد"

پشتو دانلود
5

بالا بردن ارزش سبزیجات و صادرات آن

عبد الله "درویش"

پشتو دانلود
6

طبقه بندی نباتات مزروعی

حیات الله "کریمی"

دری دانلود
7

سود و اثرات نامطلوب آن

شیر محمد "مسعود"

پشتو دانلود
8

کمپوست و روشهای تهیه آن

محمد یونس "یوسفی"

دری دانلود
9

تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری و وفاداری در صنعت ساختمان

محمد اسماعیل "صافی"

پشتو دانلود
10

انتخاب مکان برای ساختمان های مسکونی

مجیب الرحمن "ستانکزی"

پشتو دانلود
11

مقاله در مورد طلا

اسدالله "خالقیار"

دری دانلود
12

اشتغال کار و قلب توسعه اقتصادی

امرالله "قانع"

دری دانلود
13

سمارق

علی "محمدی"

دری دانلود
14

نصب نایتروجن به واسطه باکتری های Rhizobium

ننگیالی ننگ "رؤفی"

پشتو دانلود
15

راه حل های تجارتی با کمک تکنالوژی الکترونیکی

محمد نبی "حیدرخیل"

پشتو دانلود