بست های خالیهمه بست ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۵:۴۶

آمریت تخنیکی ولایت نیمروز

Background image

اعلان کاریابی!

آمریت تخنیکی ولایت نیمروز ۱۲ بست خالی استادی مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی این ولایت را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. واجدین شرایط جهت اخذ فورم کاریابی به آمریت تخنیکی ولایت نیمروز مراجعه نمایند.

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۷ - ۱۱:۲۴
Background image

اعلان یک بست رتبه پنجم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب افراد مسلکی و شایسته یک بست رتبه پنج (عضو ارزیابی اجراآت کارکنان) این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده‌است. متقاضیان محترم میتوانند برای . . .

بسته شده نمایش همه

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۷ - ۱۱:۲۴

اعلان یک بست رتبه پنجم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب افراد مسلکی و شایسته یک بست رتبه پنج (عضو ارزیابی اجراآت کارکنان) این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده‌است. متقاضیان محترم میتوانند برای . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۵ - ۱۳:۳۰

اعلان کاریابی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 16 بست این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. متقاضیان محترم می‌توانند خلص سوانح، تذکره تابعیت و اسناد تحصیلی خود را به ریاست منابع بشری اداره . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - ۹:۲۰

اعلان دو بست استادی و یک بست اداری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب کادرهای مسلکی و توانا، سه بست خالی خود را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. متقاضیان می‌توانند اسناد تحصیلی و خلص سوانح خود را الی تاریخ (2 . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ - ۱۵:۳۶

اعلان چهار بست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد به منظور ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل کار، سه بست مدیریت عمومی و یک بست رتبه سوم مربوط به ریاست منابع بشری خویش را . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۱۴:۲

اعلان بست های خالی استادان انستیتوت ها و لیسه های تعلیمات تخنیکی و مسلکی مرکز و ولایات

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به همکاری اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور به منظور سپردن کار به اهل و کار و ایجاد اداره سالم و مسلکی به سلسله اعلانات قبلی اینک به . . .

شنبه ۱۴۰۲/۵/۷ - ۸:۱۵

اعلان (1) بست NTA اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای بهبود و انکشاف سیستم ها به یک تن متخصص سیستم ها در بست خارج تشکیل (NTA) ضرورت دارد

بازنمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۵:۴۶

آمریت تخنیکی ولایت نیمروز

Background image

اعلان کاریابی!

آمریت تخنیکی ولایت نیمروز ۱۲ بست خالی استادی مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی این ولایت را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. واجدین شرایط جهت اخذ فورم کاریابی به آمریت تخنیکی ولایت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۶ - ۸:۴۲

کارته چهار جوار وزارت تحصیلات عالی، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

Background image

اعلان یک بست NTA ادره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

آمریت سیستم های تکنالوژی معلوماتی و احصائیه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی غرض بهبود سطوح مختلف و بالاخص انکشاف سیستم ها به یک تن متخصص انکشاف سیستم ها، در بست خارج تشکیل (NTA) گرید C . . .

شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۸ - ۸:۱۵
Background image

اعلان یک بست رتبه سوم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به منظور سپردن کار به اهل کار یک بست رتبه سوم استاد برنامه های انگلیسی و کمپیوتر، ریاست منابع بشری این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است