گالری رسانه

سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با والی فراه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وضعیت مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی بررسی شد.

گزارشی از دیدار و گفت‌وگوی محترم مولوی غلام حیدر شهامت با والی هرات

ترانه جدید ریاست ترنم و فرهنگ، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

ترانه جدید ریاست ترنم و فرهنگ، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به ایران دعوت شد.

گزارشی از نشست رهبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با بزرگان محلی ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات

انستیتوت روشندلان

مولوی صاحب حماد: اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی یکی از نهادهای مهم در کشور است.

بازسازی صدها جریب زمین اکادمی اتومیخانیکی با همکاری وزارت دفاع ملی

گزارشی از سفر هیأت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و هیأت همراه‌اش به ولایت بادغیس

سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی از لیسه مسلکی نابینایان هرات دیدار کرد

گزارشی از سفر الحاج مولوی غلام حیدر شهامت سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به ولایت هرات

سخنرانی رئیس تلویزیون ملی در برنامه‌ای در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

سخنرانی الحاج نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

نعت جدید ریاست ترنم و فرهنگ، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

Pagination