اعلان شانزده (۱۶) بست NTA اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

media_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۸ - ۱۳:۴۰
کاریابی

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

1. غوښتونکي کولای شی د 1401/6/9 مې نیټې څخه تر 1401/6/19 مې نیټې پورې،  فورمه او دندو لایحه ډانلوډ  او په دقیقه بڼه د فورم ډکولو وروسته  د خپلو تحصیلي او کاري تجربې د اسنادو سره یوځای پر دې ایمیل آدرس:  (To: hr100tveta@gmail.com)   راولیږی. ستاسو اسناد باید تر ۵  ام بی (5Mb) زیات نه وی.

2. متقاضيان میتواند از تاریخ 9 / 6 / 1401 الی  19 / 6 / 1401 فورم و لایحه وظایف بست‌ها را دانلود و پس از خانه‌پری دقیق این فورم  ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری همزمان به این ایمیل آدرس:  (hr100tveta@gmail.com To:) ارسال دارید. حجم این اسناد بیشتر از 5 ام بی (5Mb) نباشد. 

دنلود فورم در خواستی برای بست های ذیل:

# عنوان بست تعداد تاریخ ختم لایحه وظایف
1 کارشناس تخنیکی ۱

۱۴۰۱/۶/۱۹

لایحه وظایف
2 متخصص دیتابس ۱ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
3 متخصص تعلیم و تربیه ریاست دفتر ۱ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
4 کارشناس تضمین کیفیت ۱ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
5 متخصص تدارکات ۱ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
6 متخصص انکشاف سیستم نظارت و ارزیابی ۱ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
7 متخصص تنظیم امور تعلیمی و تحصیلی ۱ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
8 متخصص انکشاف نصاب تعلیمی ۲ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
9 متخصص تعلیم و تربیه ریاست نصاب ۱ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
10 متخصص انکشاف برنامه های حرفوی ۱ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
11 متخصص انکشاف سیستم ها ۲ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
12 متخصص پلان و پالیسی ۱ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
13 کارشناس تحقیق ۱ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف
14 هماهنګ کننده سکتور خصوصی ۱ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لایحه وظایف