بست های خالیهمه بست ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

چهارده بست خالی( معتمدین، محافظ شب باش و نجار) قابل اعلان رتبه (هفت) اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی از بابت سال1398

چهارده بست خالی( معتمدین، محافظ شب باش و نجار) قابل اعلان رتبه (هفت) اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی از بابت سال1398

بازنمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

چهارده بست خالی( معتمدین، محافظ شب باش و نجار) قابل اعلان رتبه (هفت) اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی از بابت سال1398

چهارده بست خالی( معتمدین، محافظ شب باش و نجار) قابل اعلان رتبه (هفت) اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی از بابت سال1398