بست های خالیهمه بست ها

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۹:۴۴

آمریت تخنیکی و مسلکی ولایت فاریاب

Background image

اعلان کاریابی!

پنج (۵) بست استادی مراکز آموزشی ولایت فاریاب از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد.

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۹:۳۲

امریت تخنیکی و مسلکی ولایت غزنی

Background image

اعلان کاریابی!

سه (۳) بست استادی و اداری مراکز آموزشی ولایت غزنی از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد.

بسته شده نمایش همه

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۷ - ۱۱:۲۴

اعلان یک بست رتبه پنجم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب افراد مسلکی و شایسته یک بست رتبه پنج (عضو ارزیابی اجراآت کارکنان) این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده‌است. متقاضیان محترم میتوانند برای . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۵ - ۱۳:۳۰

اعلان کاریابی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 16 بست این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. متقاضیان محترم می‌توانند خلص سوانح، تذکره تابعیت و اسناد تحصیلی خود را به ریاست منابع بشری اداره . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - ۹:۲۰

اعلان دو بست استادی و یک بست اداری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب کادرهای مسلکی و توانا، سه بست خالی خود را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. متقاضیان می‌توانند اسناد تحصیلی و خلص سوانح خود را الی تاریخ (2 . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ - ۱۵:۳۶

اعلان چهار بست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد به منظور ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل کار، سه بست مدیریت عمومی و یک بست رتبه سوم مربوط به ریاست منابع بشری خویش را . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۱۴:۲

اعلان بست های خالی استادان انستیتوت ها و لیسه های تعلیمات تخنیکی و مسلکی مرکز و ولایات

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به همکاری اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور به منظور سپردن کار به اهل و کار و ایجاد اداره سالم و مسلکی به سلسله اعلانات قبلی اینک به . . .

شنبه ۱۴۰۲/۵/۷ - ۸:۱۵

اعلان (1) بست NTA اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای بهبود و انکشاف سیستم ها به یک تن متخصص سیستم ها در بست خارج تشکیل (NTA) ضرورت دارد

بازنمایش همه

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۹:۴۴

آمریت تخنیکی و مسلکی ولایت فاریاب

Background image

اعلان کاریابی!

پنج (۵) بست استادی مراکز آموزشی ولایت فاریاب از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد.

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۹:۳۲

امریت تخنیکی و مسلکی ولایت غزنی

Background image

اعلان کاریابی!

سه (۳) بست استادی و اداری مراکز آموزشی ولایت غزنی از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ - ۹:۷

آمریت تخنیکی و مسلکی ولایت فراه

Background image

اعلان کاریابی!

شش بست استادی مراکز آموزشی ولایت فراه از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد.