بست های خالیهمه بست ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ - ۸:۲
Background image

110 بست استادی رشته های مختلف

اعلان 110 بست استادی رشته های مختلف اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۱۵:۵۶
Background image

اعلان 5 بست NTA

اعلان 5 بست NTA

بسته شده نمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ - ۸:۲

110 بست استادی رشته های مختلف

اعلان 110 بست استادی رشته های مختلف اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

بازنمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۱۵:۵۶
Background image

اعلان 5 بست NTA

اعلان 5 بست NTA

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۱۲:۱۶
Background image

اعلان 7 بست رتبه چهارم، پنجم و هفتم مربوطه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اعلان 7 بست رتبه چهارم، پنجم و هفتم مربوطه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی