بست های خالیهمه بست ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۴:۱۲
Background image

15 بست رتبه پنجم و سوم ولایت فاریاب

آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت فاریاب بتعداد 15 بست رتبه پنجم و سوم خویش را از تاریخ 27/10/1399 الی 7/11/1399 به اعلان رقابتی گذاشته است.

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۹:۴۷
Background image

لست 27 بست کمبود  ولایت پکتیا 

لست 27 بست کمبود  ولایت پکتیا 

بسته شده نمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۴:۱۲

15 بست رتبه پنجم و سوم ولایت فاریاب

آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت فاریاب بتعداد 15 بست رتبه پنجم و سوم خویش را از تاریخ 27/10/1399 الی 7/11/1399 به اعلان رقابتی گذاشته است.

بازنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۹:۴۷
Background image

لست 27 بست کمبود  ولایت پکتیا 

لست 27 بست کمبود  ولایت پکتیا