بست های خالیهمه بست ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳۱ - ۱۲:۵۵
Background image

اعلان کاریابی

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان هفت عنوان کتاب را جهت ترجمه به اعلان گذاشته است. 
به لینک مراجعه نموده بالای تصویر کلیک کنید.

بسته شده نمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳۱ - ۱۲:۵۵

اعلان کاریابی

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان هفت عنوان کتاب را جهت ترجمه به اعلان گذاشته است. 
به لینک مراجعه نموده بالای تصویر کلیک کنید.