دیــدار بانـو نـدیمـه سحــر رئـیس اداره تعلــیمات تخنــیکی و مسلکی با مسئولین دانشگاه آزاد جمهوری اسلامی ایران

media_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ - ۱۴:۳۱
tvet22

بانو سحر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسئولین دانشگـاه آزاد اسـلامی جمـهوری اسـلامی ایـران در دفـترکاری شان دیدار کرد. در این نشـست محترم داکتر علی ‌رضا رجایی مشـاور معـاون بیـن‌المللِ دانشگـاه آزاد اسلامی، محترم داکتر علی صــادقی رئـیس دانشـگاه آزاد اسـلامی واحد افغانستان، محـترم داکـتر سـید باقر محـمدی معـاون علـمی این دانشگاه، محترم داکتر حمید تقی آبـادی معاون اداری و مالی و محترم داکتر محمد اقبالی تیموری مدیـر اداری دانشگـاه آزاد اسلامی واحد افغانستان حضور داشتند.

در ایـن دیـدار پـیرامـون تحلیــلِ نیــازمــندی‌های بازار کار در افغانستان، غنامندسازی نصاب تعلیمی وعیار کردن آن مطابق اقتضــائات بـازارکـار، تولــید ســرمـایـه بشری ماهر و مسلکی، ارتقــای ظــرفـیت علــمی و تخصـصی اسـتادان، آمـوزش‌هـای تخنیکی و مسلکی بطور همه جانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آقای داکتــر علی رضا رجایی مشاور بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی گفت ما آماده هستیم بـا اداره تعلـیمات تخنـیکی و مسـلـکی دولت جمـهـوری اســلامی افغـانسـتان در رابطه به تحلیلِ موارد فوق وسایر بخش‌های آموزش تعلیمات تخـنیکی و مسلکی همکاری نماییم.

بانو سحــر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی که اهداف انکشــافی دولت جمهوری اسلامی افغـانستان را به مسـئولـین ایـن دانشگــاه شـرح مـی‌داد گـفت: تـوسـعه مـراکـز، بهـبود در کیفـیت تعلـیمات تخنـیکی و مسلـکی، تـولیـد سـرمایـه بشری، کاهش فقر، تسهیل اشتغـالزایی و تحلیل بازارکار افغانستان از اهداف مهم و اسـتراتژیک اداره تعلـیمات تخنیکی و مسلکی و اولویت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.

بانو سحــر ضمـن قـدردانی از پیشنهـادات همـکـاری مسئـولین دانشـگاه آزاد اسـلامی گـفت؛ برنامه های آموزشی این اداره با تعلیمـات مسلکی و حرفـوی در جمـهوری اسلامی ایران دارای مشترکات زیاد می‌باشد. بنابرین ما ازپیشنهادات همکاری شما در عرصه آموزش های تخنیکی و مسلکی استقبال می‌کنیم.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۱۶:۱۰
Background image

امضای موافقت‌نامه همکاری فی‌مابین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان و مؤسسه ملی افغانها برای آموزش بزرگسالان (انافی)

بانو نـدیمه سحر رئـیس اداره تعلـیمات تخنـیکی و مسلـکی و محترم عبدالبشیر خالقی رئیس مؤسسه «انافی» صبح امروز موافقت‌نـامه همکـاری به امضا رسانیدند. هدف از امضای این توافقـنامـه، انکــشاف. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۱۰:۳۶
Background image

بــرگــزاری هفتــمین نمایشـگاه تحصــیلی در مـرکز نمایشــگاه افغانستان

هفتــمین نمـایشــگاه مـؤسـسات تحصـیلی در مرکـز نمایشگاه افغانستان برای مدت ۴ روز برگــزار گردید. هـدف از برگـزاری این نمایشـگاه، آشـنایی متعلمـین و محصلـین با صنایع دستی محصــلان مراکـز. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ - ۱۳:۳۲
Background image

امضــای تفاهمـنــامه میــان ادارۀ تعلیــمات تخنــیکی مسلـکی جمـهوری اسـلامی افغـانستان و مؤسـسه فیـروز کوه در مورد تــداوم فعــالـیت انستـیتوت خصـوصی غـیر انتفاعی هنرها و معماری افغانی فیروز کوه

بانـو ندیـمه سـحـر رئـیس اداره تعلـیمـات تخنـیکی و مسلـکی و خـانم شـوشانه اشتوارت رئیس نهاد فیروز کوه صبح امروز تفاهمنامه همکاری امضاء نمودند...

BACK TO NEWS