اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۸:۲۹
Background image

امضـاء تفـاهمـنامه هـمـکاری میـان اداره تعـلیـمات تخنـیکی و مسلکی جمـهوری اسـلامی افغـانستان و دانشگاه آزاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران (واحد کابل-افغانستان)

بانو ندیـمه سحـر رئـیس اداره تعـلیمات تخـنیکی و مسلکی با آقـای دکتور عـلاءالـدین بروجـِردی معـاون بـین‌المـلل دانشگاه آزاد اسـلامی بعـد از ظـهر روز پنجشنبه تفــاهمـنـامه همکاری امضاء. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۲:۳۴
Background image

ارایه گزارش تعهدات، دستاوردها و پلان های آینده اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت

رهبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با اشتراک در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، در سه محور اساسی صحبت نمودند...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۹:۵۸
Background image

بـرگـزاری ورکشاپ دو روزه پـلان و گزارشدهی ولایتی۱۴ الی ۱۵ دلو ۱۳۹۹

ورکــشاپ پــلان و گــزارشــدهی ولایـتی به منــظور ارزیــابی کـارکـردهای مسئـولین ولایـتی تعلـیمات تخنـیکی و مسلکی و تطبـیق پـلان‌هـا و برنــامه هـای آیـنده اداره تعـلیمات تخنیکی و مسلکی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۴:۲۵
Background image

دیـدار بـانـو ندیـمه سـحر رئـیس اداره تعلــیمـات تخنـیکی و مسلکی با محترم دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی

بانو سحـر رئـیس اداره تعلیمات تخنـیکی و مسلکی با محترم دکـتور عبـاس بصـیر وزیر تحصـیلات عــالی ملاقـات نـمودند. هدف این دیدار بحث روی آغاز فعـالیت انستیتوت تحصیلات عالی درچارچوب برنامه. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ - ۱۴:۳۱
Background image

دیــدار بانـو نـدیمـه سحــر رئـیس اداره تعلــیمات تخنــیکی و مسلکی با مسئولین دانشگاه آزاد جمهوری اسلامی ایران

بانو سحر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسئولین دانشگـاه آزاد اسـلامی جمـهوری اسـلامی ایـران در دفـترکاری شان دیدار کرد. در این نشـست محترم داکتر علی ‌رضا رجایی مشـاور معـاون بیـن. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۱۰:۲۲
Background image

دیدار بانو ندیمه سحر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی با مسئولین ارشد بنیاد معارف ترکیه

ندیمـه سحـر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به ادامه دیــدار قبــلی شــان، با محــترم عثـمان کاپـاک تیپه سرپرست عمومی بنیاد معارف ترکیه، جیهاد دمیرلی عضو هیئت رهبری، شــاکر وایــووت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۳:۵۵
Background image

با تکمیل اعمار لیلیه انستیتوت معاونیت انجنیری، ولسوالی سیاگرد غوربند ولایت پروان؛ گام دیگر در جهت پیاده نمودن برنامه های توسعوی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برداشته شد؛

خوشبختانه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی توانسته است گام دیگری در قسمت تطبیق برنامه های توسعوی خود بردارد. با اعمار تعمیر لیلیه (100) نفری برای انستیتوت معاونیت انجنیری ولسوالی سیاه گرد. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۰:۵۷
Background image

دیــدار بـانو نـدیـمه سحــر رئـیس اداره تعـلیــمات تخنـیکی و مسلـکی با آقــای شــاکـر وایـووت رئـیس بنـیاد معـارف ترکیه

بانـو ندیمـه سحـر رئـیس اداره تعلـیمات تخنیکی و مسلکی با آقـای شـاکـر وایــووت رئـیس بنــیاد معـارف ترکیه دیدار کرد. هدف از ایـن دیـدار بحـث و تبادل نظر روی چگونگی تأسیس مکاتب تعلیـمات. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۹:۲۲
Background image

برگــزاری برنامه آگاهی دهی از قانون دسـترسی بـه اطلاعات در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

بــرنــامــه آگــاهی دهـی از قــانـون دسـترسی بـه اطـلاعات با همــاهنـگی آمــریت اطـلاعــات و ارتبــاط عامه اداره تعلیمات تخنـیکی و مسلــکی و کمـیسیـون دسـترسی بـه اطـلاعات در مـرکز این. . .

Pagination