داوطلبیAll tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۳:۸ کابل
Background image

تهیه و تدارک مواد سوخت ضرورت وسایط نقلیه اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی برای ضرورت سال مالی 1398

تهیه و تدارک مواد سوخت ضرورت وسایط نقلیه اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی برای ضرورت سال مالی 1398

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۴ - ۱۳:۴۰
Background image

عرضه خدمات انترنت ۲۰ ام بی دیدیکیت همراه با ۵ Public IPs

عرضه خدمات انترنت ۲۰ ام بی دیدیکیت

Recentنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۳:۸ کابل
Background image

تهیه و تدارک مواد سوخت ضرورت وسایط نقلیه اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی برای ضرورت سال مالی 1398

تهیه و تدارک مواد سوخت ضرورت وسایط نقلیه اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی برای ضرورت سال مالی 1398

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۴ - ۱۳:۴۰
Background image

عرضه خدمات انترنت ۲۰ ام بی دیدیکیت همراه با ۵ Public IPs

عرضه خدمات انترنت ۲۰ ام بی دیدیکیت