اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۴:۵۶
Background image

سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری افتتاح شد

سیستم (HRMIS)یا مدیریت اطلاعات منابع بشری و بایومتریک کارکنان خدمات ملکی بر اساس هدایت رئیس جمهور کشور،  رسماً در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی شد.

محمد ادریس اعظم، معاون امور مالی و. . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۲ - ۱۴:۳۰
Background image

بازنگری انکشاف نصاب تعلیمی انستیتوت‌های زراعت، تعلیمات تخنیکی و مسلکی افتتاح شد

کارگاه انکشاف نصاب تعلیمی برای استادان انستیتوت‌های زراعت به نصاب تعلیمی جدید،  امروز شنبه، ۲۲ سرطا ن ۱۳۹۸ در انستیتوت ‌ملی تعلیمات زراعتی «نایک»،  شهرکابل افتتاح شد.

این کارگاه آموزشی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۱۷:۸
Background image

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا دیدار کرد

ندیمه سحر،  رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با خانم لاین شیر بنز (Lynne Sherburne-Benz ) مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا دیدار کرد.

در این دیدار که در مقرر ادارۀ. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۳ - ۱۲:۴۳
Background image

اولین نمایشگاه ملی تولیدات مهارات تعلیمات تخنیکی و مسلکی افتتاح شد

اولین نمایشگاه تولیدات و مهارت های محصلان انستیتوت میخانیکی کابل به ابتکار ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی به روز  پنج‌شنبه ۱۳ سرطان  ۱۳۹۸ در مقر این انستیتوت افتتاح  شد.

این نمایشگاه،. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۳ - ۸:۷
Background image

جلسۀ هیئت رهبری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی برگزار شد

جلسۀ هیئت رهبری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی تحت ریاست ندیمه سحر، رئیس این اداره در سالون کنفرانس های مقام برگزار شد.در این جلسه ندیمه سحر، رئیس تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفت که تعهد همه. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۹ - ۱۱:۶
Background image

نشست کمیتۀ تسریع مصرف بودجه ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی برگزار شد

نشست کمیتۀ تسریع مصرف بودجه ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی  برای سال مالی ۱۳۹۸ امروز یک شنبه، ۹ سرطان سال جاری،  تحت ریاست ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با اشتراک معاون. . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۴:۶
Background image

جلسۀ مشوره گیری استراتیژی به هدف حمایت زنان در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی برگزار شد

جلسۀ مشوره گیری  در مورد مسودۀ استراتیژی علیمات تخنیکی و مسلکی  به منظور حمایت و شریک ساختن دیدگاه زنان، فراهم نمودن محیط مناسب کاری و ارتقای ظرفیت آنان با اشتراک مسؤولان اتاق تجارت و. . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۰:۴۰
Background image

فارم آموزشی انستیتوت ملی تعلیمات زراعتی افتتاح شد

یک فارم آموزش زراعتی که در آن شیوه‌های پیشرفتۀ کشت گندم و ترکاری، باغداری، و مدیریت آموزش داده می شود، با همکاری و کمک مالی مؤسسه نایک((NAEC  در انستیتوت ملی تعلیمات زراعتی افتتاح. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۱۴:۴۰
Background image

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با نماینده یونسکو برای افغانستان ملاقات کرد

ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، پیش از چاشت امروز (چهار شنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸) با خانم پتریشیا مک فلپس، (Patricia McPhillips) نماینده یونسکو برای افغانستان در دفتر کارش دیدار. . .

Pagination