220 بست خالی استادی در مراکز آموزشی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به رقابت آزاد گذاشته شد

media_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۱۴:۴۴
بست

Publish Date

Closing Date

Location

آمر یت های تخنیکی ولایات مذکور

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به تعداد 220 بست های خالی استادی را در ولایت های(کابل، لوگر، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، سمنگان، بغلان،  بلخ، تخار، بدخشان، کندز، سرپل، جوزجان، فاریاب، پروان، پنجشیر، کاپیسا، بامیان، غور، دایکندی) به رقابت ازاد سپرده است.

برای ثبت نام این بست ها در ولایت کابل از تاریخ (1401/11/12) الی  (1401/11/22) به آمریت تخنیکی این ولایت مراجعه نموده فورم ثبت نام را اخذ و ثبت نام نمائید.

 قابل ذکر است که تاریخ ثبت نام بست های مراکز آموزشی دیگر ولایات این اداره از طریق آمریت های تخنیکی و مسلکی ولایات متذکره مشخص می گردد.

میتوانید جهت معلومات بیشتر به آمرین تخنیکی ولایات متذکره به تماس شوید. لینک شماره های تماس آمرین تخنیکی ولایات

جدول 220 بست استادی مراکز آموزشی