لست شماره های تماس مسؤلین ولایتی اداره

شماره های تماس آمرین ولایتی 
شماره نام و تخلص وظیفه ولایت مربوطه شماره تماس
۱ حبیب الله حبیبی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی لوګر 0766453080
۲ سید غیاث الدین احمدی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی سرپل 0787457161
۳ فضل الباری آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی ننګرهار 0795567667
۴ امان الله ملاخیل آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بغلان 0780404908
۵ عابد الرحمن عابد آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی خوست 0770917013
۶ ملا محمد ایوب  آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی ارزګان 0700671572
۷ شیر محمد حقانی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پروان 0777462122
۸ ضیاالدین مبین آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی هلمند 0707608172
۹ محمد حامد ناصری آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی میدان وردګ 0794765643
۱۰ شاکر الله الکوزی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کنر 0770646118
۱۱ غلام ولی همت آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی فاریاب 0786884854
۱۲ نور الله صلاح الدین آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بلخ 0778269004
۱۳ غلام رسول سعیدی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پکتیا 0771499930
۱۴ سید محمد حکیمی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی غور 0782295103
۱۵ فرید احمد  آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کندز 0792260602
۱۶ محمد اکرام الکوزی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی لغمان 0704412945
۱۷ عبدالهادی بیدار آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیمروز 0799713005
۱۸ محمد نذیر آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی غزنی 0774253116
۱۹ اختر محمد نورانی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پکتیکا 0794716464
۲۰ حمیم نافظ آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی قندهار 0700669918
۲۱ حیات الله خادم آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی هرات  0700352262
۲۲ عبدالقادر نوری آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بادغیس 0799702084
۲۳ برهان الدین میرزایی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کابل 0744445263
۲۴ سید ولی خان همدرد آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی نورستان 0744459292
۲۵ نور محمد عزیزی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پنجشیر 0744400051
۲۶ امین علیزاده آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بامیان 0747800933
۲۷ نظر محمد نظری آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بدخشان 0795636869
۲۸ رحمان االه رحمانی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی سمنګان 0799235626
۲۹ رحمت الله متوکل آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی زابل 0700178688
۳۰ مولوی شمس الرحمن آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کاپیسا 0771777026
۳۱ محمد ایفل مبارز آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی تخار 0785060460
۳۲ معراج الدین نوری آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی فراه 0794995218
۳۳ حمید الله هدایت آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی دایکندی 0748777570
۳۴ فضل الرحمن فضلی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی جوزجان 0782870087