دیدار ندیمـه سحر رئیس اداره تعلیمات‌ تخنیکی و مسلکی با محترم لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین

media_admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۹:۶
tveta15

صبح روز پنجشنبه بانو سحر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با ‌محترم لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در‌امور شهدا و معلولین در دفتـر کاری شـان ملاقات نمـودند. در این دیدار، پیرامون بهبودی وضعـیت معیشـتی و اقتصـادی افـراد دارای معلولیت در چارچوب استراتژی ملی معلولیت بحث و گفتگو صورت گرفت.

بانو سحر استراتژی ملی معلولیت را یک دورنمای واضح بـرای بهـبود وضعـیت معیـشتی و اقتصادی معلـولان کـشور عنــوان کرده گفت: اداره تعلیمات تخنیکی و مسلـکی با تبیین دیدگـاهِ اقتصـاد محـور بـرای معلـولیـن، در نظـر دارد ایـن قشـر مهم و تأثیر گزار جامعـه از انـزوای اجتماعی بیرون آمده و با سـپری نمـودن آمـوزش هـای تخـنیـکی و مسلـکی شـامـل بــازار کــار افغانسـتان گـردند. به همیـن دلـیل نصـاب آمـوزشی تعلیمــات خـاص در مطـابقت به شرایط اجتماعی و معیار های بازار کار افغانستان مورد بازنگری قرار گرفته است.

بــانـو سحـر افـزود: ایجـاد مـراکـز تعـلیـمـات خــاص در پـلان توسعـوی اداره تعـلیمات تخنــیکی و مسلـکی گنجـانیده شـده است که در تمامی ولایات مراکز آموزش هـای تعلیمات خـاص ایجاد گردد تا برای آنعده از شهروندان عزیز که دارای توانایی های محدود هستند، زمیـنه مشــارکت در این سکـتور تعلـیمی فراهم گردد. به همین منظـور مکـاتب تعـلیمـات خـاص در ۱۸ ولایت کشور فعـالیت دارد و در حــدود (۲۰۰۰) تـن شــاگـرد تحت تعلـیم قـرار دارند و قرار است در سال ۱۴۰۰ درتمـامی ولایات کشور این مراکز ایجاد وعملاً به فعالیت آغاز کنند.

وی همچنان تأکید کرد که تجهیز مراکز با وسایل آموزش های مورد نیـاز، نیـز در برنامه های این اداره قراردارد تا پلان های تعلیمی به صورت نظـری و عملی تطـبیق گردد. بنابرین، طـرح و تطبیق استراتـژی مـلی معلـولیت و استراتژی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلـکی باهـم تطـابـق دارد ومـی‌تواند افـراد دارای توانایی هــای خـاص در افغانسـتان را بـه سـوی خـود کفـایـی سوق داده و در جهت بهبود معیشتی آنان تحول ایجاد نماید.

آقــای آریوبـی ضمـن ابراز قدردانی از همکاری های این اداره، گفت؛ وزارت دولت در امـور شهدا و معلولین استراتژی جامع را غرض رسیـدگی به وضعیـت زنـدگی افـراد دارای معلولیت ترتیب نمـوده و چگونگـی تطبـیق آن با مشـارکت تمـام ادارات دولتی صورت می گیرد.

وی افزود این وزارت پلان عمـل هـر اداره را قبـلاً بـا توجه به استقـامت کـاری آن تهیـه و شریــک نمـوده اسـت کـه در پلان عمل، موضوعات به طور مشروح بحث شده است و هر اداره می توانند آنرا تقویت نمـوده و غنی تر بسازند و در عین حال نظریات بیشتر شانر را با وزارت دولت در امور شهدا و معلولین شریک سازند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۱۰:۲۲
Background image

دیدار بانو ندیمه سحر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی با مسئولین ارشد بنیاد معارف ترکیه

ندیمـه سحـر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به ادامه دیــدار قبــلی شــان، با محــترم عثـمان کاپـاک تیپه سرپرست عمومی بنیاد معارف ترکیه، جیهاد دمیرلی عضو هیئت رهبری، شــاکر وایــووت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۳:۵۵
Background image

با تکمیل اعمار لیلیه انستیتوت معاونیت انجنیری، ولسوالی سیاگرد غوربند ولایت پروان؛ گام دیگر در جهت پیاده نمودن برنامه های توسعوی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برداشته شد؛

خوشبختانه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی توانسته است گام دیگری در قسمت تطبیق برنامه های توسعوی خود بردارد. با اعمار تعمیر لیلیه (100) نفری برای انستیتوت معاونیت انجنیری ولسوالی سیاه گرد. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۰:۵۷
Background image

دیــدار بـانو نـدیـمه سحــر رئـیس اداره تعـلیــمات تخنـیکی و مسلـکی با آقــای شــاکـر وایـووت رئـیس بنـیاد معـارف ترکیه

بانـو ندیمـه سحـر رئـیس اداره تعلـیمات تخنیکی و مسلکی با آقـای شـاکـر وایــووت رئـیس بنــیاد معـارف ترکیه دیدار کرد. هدف از ایـن دیـدار بحـث و تبادل نظر روی چگونگی تأسیس مکاتب تعلیـمات. . .

BACK TO NEWS