گالری رسانه

سخنرانی مولوی غلام حیدر شهامت در نمایشگاه آمریت تخنیکی و مسلکی ولایت میدان وردگ

حفر چاه آب آشامیدنی در انستیتوت آب و انرژی

انجنیر حفیظ الله اندر یکی از محصلین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، سویچ موتر ساخته است

ساخت دستگاه امنیتی برای جلوگیری از آتش‌سوزی

ترانه جدید ریاست ترنم و فرهنگ، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

سیر علمی محصلین انستیتوت انرژی و آب از بند برق نغلو

ترانه جدید ریاست ترنم و فرهنگ، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

سخنرانی مفتی سید محسن سادات در برنامه اصلاحی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

مصاحبه اختصاصی مولوی غلام حیدر شهامت با تلویزیون واک

معرفی انستیتوت ملی اداره و مدیریت نیما

گفت‌وگوی سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با رییس کمیته ناروی درباره‌ی همکاری میان دو نهاد

سخنرانی مولوی غلام حیدر شهامت در مراسم تقدیر از شاگردان برتر امتحان کانکور سال ۱۴۰۲

انجنیر همت‌الله همت، محصل بخش کمپیوترساینس انستیوت میخانیکی ولایت خوست اپلیکیشن ساخته‌است.

دست آوردهای یک ساله ریاست ترنم و فرهنګ اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

امتحان الکترونیکی بست‌های استادی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افتتاح شد

مولوی غلام حیدر شهامت خطاب به جوانان: «پابندی به دین و ارزش های اسلامی سبب پیشرفت می شود»

Pagination