کنفرانس ملی تحقیق و آموزش، تحقیق، ترویج و اقتصاد زراعت برکزار شد

aaron
یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ - ۱۸:۵
TVETA

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با همکاری ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا،  کنفرانس ملی آموزش، تحقیق، توسعه و اقتصاد زراعتی  را با اشتراک و حضور  کارشناسان به منظور بحث روی پالیسی و همکاری فنی میان وزارت‌ها و ادارات دولتی و همکاران انکشافی برگزار گردید.

این کنفرانس در زمینۀ  آموزش و تحقیقات زراعتی، هماهنگی، همکاری و هم‌خوانی برای افزایش تحقیقات  زراعتی و ایجاد شورای  تحقیقات و آموزش‌ رزاعتی برگزار گردید و تا ختم سال 2019  یک نقشه‌راه روشن‌‌یی را که شامل پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های زراعتی انکشافی می‌باشد.

ندیمه سحر، رئیس ادارۀ  تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این کنفرانس صحبت می‌کرد گفت:« و ایجاد شورای تحقیقاتی زراعتی با توجه به اهمیت افغانستان برای پیشرفت تحقیق و توسعۀ زراعتی نیاز جدی داشته و لازم به همکاری  همکاران بین المللی به خصوص همکاری مالی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا دارد.»

 همچنان آقای پیتر ناتیالو، رئیس ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا در مورد هدف و برگزارش کنفرانس ملی تحقیق و آموزش رزاعتی گفت:« ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا و مردم جهت رشد تعلیمات تخنیکی و مسلکی با ایجاد یک شورای تحقیقاتی رزاعتی و حمایت از یک انجمن رزاعتی که از سوی جوانان امروزی افغانستان  مدیریت می‌شود  مشتاق هستند که بخشی از بحث‌ها جهت یافتن راه‌حل‌های مبتکرانه برای حل مشکلات کشاوزان و مالداران  افغانستان باشد.»

در این کنفرانس نمایندگان ادارات دولتی و نهاد‌های تعلیمی و تحصیلی مانند وزارت تحصیلات عالی، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، انستتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان، اساتید دانشکده‌های زراعت، همکاران سکتور خصوصی اشتراک کردند.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان در زمنیۀ تحصیلات در علوم اساسی و تحقیقات کاربردی در انستتیوت‌های زراعت و وترنری  و لیسه‌های عالی زراعتی حمایت از تحقیقات محصلین جوان اعم از طبقه اناث و ذکور برای جستجوی راه‌حل‌های به مشکلات دهقانان، مالداران و سکتور خصوصی با آن روبرو است، حمایت می‌کند.

پروژۀ آموزش زراعتی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در دانشگاه‌های کابل، هرات، مزارشریف، جلال‌آباد، و قندهار در سراسر افغانستان فعالیت می‌کند.

برنامۀ کمک‌های ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به افغانستان که مجموع آن از سال 2002 به این سو حدوداً 19 میلیارد دالر امریکایی می‌شود، بزرگترین برنامه کمک‌های انکشافی ملکی دو جانبه به این کشور می‌باشد. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌کند تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین کند؛ یک دولت دیموکراتیک و توانای تحت حاکمیت قانون را ایجاد کند؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم کند.

 

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۵:۳۴
Background image

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسؤول تعلیمی بانک جهانی دیدار کرد

ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با آقای کرستین ایدو، مسؤول تعلیمی بانک جهانی در امور جنوب آسیا دیدار کرد.

در این دیدار که در مقام اداره انجام شد، رئیس ادارۀ تعلیمات. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ - ۱۸:۵
Background image

کنفرانس ملی تحقیق و آموزش، تحقیق، ترویج و اقتصاد زراعت برکزار شد

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با همکاری ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا،  کنفرانس ملی آموزش، تحقیق، توسعه و اقتصاد زراعتی  را با اشتراک و حضور  کارشناسان به منظور بحث روی پالیسی و همکاری. . .

BACK TO NEWS