دیـدار بـانـو ندیـمه سـحر رئـیس اداره تعلــیمـات تخنـیکی و مسلکی با محترم دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی

media_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۴:۲۵
tvet23

بانو سحـر رئـیس اداره تعلیمات تخنـیکی و مسلکی با محترم دکـتور عبـاس بصـیر وزیر تحصـیلات عــالی ملاقـات نـمودند. هدف این دیدار بحث روی آغاز فعـالیت انستیتوت تحصیلات عالی درچارچوب برنامه‌های اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی بوده است.

قــرار اسـت انستیـتوت تحصــیلات عــالی با مــدیـریـت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سه رشته تحصیلی و با فراهـم نـمودن مســیرهـای شـغلی و زمـینه سازی به تحصیلات بالاتر برای فارغین مراکز تعلیمات تخنیکی ومسلکی به فعالیت آغاز نماید.
در این دیــدار دکـتور عـباس بصیر گفت که وزارت تحصیلات عـالی در بخـش ایجـاد نهـاد هــای تحصـیلی از سوی ادارات و اشخاص که از مجراهای قانونی آن طی مراحل گـردیده باشد همکار بوده و از آن حمایت می کند.
وی گفت که مطـابق مـاده دهم قـانون تحصیلات عالی، ایجاد مراکز اکـادمـیک از سـوی سـایر ادارات با درنظرداشت شرایط کــه قــانون پـیــش‌بـیـنی نـمـوده اســت، جــواز دارد و وزارت تحصیلات عالی در روشنایی آن هرآنچه که درتوان دارد دریـغ نخواهد کرد.

بــانو سحــر ضمـن قـدردانی از همکــاری‌هــای وزارت محـترم تحصیلات عالی گـفت: ایجـاد و فعالـیت انستیتوت تحصیلات عالی تحولِ ارزشمـند در عرصه‌ آموزش‌های تخنیکی ومسلکی می‌باشد؛ از یک طرف سرمایه بشری تولید می‌گردد و ازسـوی دیگر در کاهش فقر و اشتغالزایی تأثیر مثبت دارد.

بانو سحـر ابـراز امـیدواری کـرد کـه اداره تعـلیمات تخنیکی و مسلکی بتواند در آینده نزدیک انستیتوت‌های تحصیلات عالی را به ولایــات گسـترش دهـد تـا زمیـنه تحصـیلات عـالی برای فارغین مراکز آموزشی در تمام نقاط کشور فراهم گردد.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۸:۲۹
Background image

امضـاء تفـاهمـنامه هـمـکاری میـان اداره تعـلیـمات تخنـیکی و مسلکی جمـهوری اسـلامی افغـانستان و دانشگاه آزاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران (واحد کابل-افغانستان)

بانو ندیـمه سحـر رئـیس اداره تعـلیمات تخـنیکی و مسلکی با آقـای دکتور عـلاءالـدین بروجـِردی معـاون بـین‌المـلل دانشگاه آزاد اسـلامی بعـد از ظـهر روز پنجشنبه تفــاهمـنـامه همکاری امضاء. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۲:۳۴
Background image

ارایه گزارش تعهدات، دستاوردها و پلان های آینده اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت

رهبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با اشتراک در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، در سه محور اساسی صحبت نمودند...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۹:۵۸
Background image

بـرگـزاری ورکشاپ دو روزه پـلان و گزارشدهی ولایتی۱۴ الی ۱۵ دلو ۱۳۹۹

ورکــشاپ پــلان و گــزارشــدهی ولایـتی به منــظور ارزیــابی کـارکـردهای مسئـولین ولایـتی تعلـیمات تخنـیکی و مسلکی و تطبـیق پـلان‌هـا و برنــامه هـای آیـنده اداره تعـلیمات تخنیکی و مسلکی. . .

BACK TO NEWS