بــرگــزاری هفتــمین نمایشـگاه تحصــیلی در مـرکز نمایشــگاه افغانستان

media_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۱۰:۳۶
tveta33

هفتــمین نمـایشــگاه مـؤسـسات تحصـیلی در مرکـز نمایشگاه افغانستان برای مدت ۴ روز برگــزار گردید. هـدف از برگـزاری این نمایشـگاه، آشـنایی متعلمـین و محصلـین با صنایع دستی محصــلان مراکـز تحصـیلی و جـذب آنـان به این مراکز عنوان گردیده است.

اداره تعلـیمات تخنیکی و مسلکی که یکی از ادارات همکار در برگــزاری این نمـایشـگاه می‌باشــد، صـنایع دستی شاگردان و محصلان مکاتب و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی را نیز به نمایش گذاشته است. هدف از نمایش صـنایع دستی و ابتکــارات شـاگــردان تعلــیمات تخنـیکی و مسلــکی، جـذب نمـودن تعـــدادی زیـادی از دانــش آمـوزان بخـش عـمومی در تعلـیمات تخنـیکی و مسلــکی و بازاریـابی به صنایع دستی و شاگردان می‌باشد.

سخـنرانـان این برنـامه نیـز صـنایع دسـتی دانـش آموزان را با اهمیت تلقی کـرده و تأکـید کـردند که هدف اصلی از برگزاری چنیـن برنامه‌هـا، پرداخـتن به دغـدغه‌هـای بیــکاری محصـلان و دانش آموزان پس از فراغت می‌باشد. بنابرین تقویه صـنایع دســتی، بـازاریـابی بـرای تولیدات مراکز آموزشی و تـلاش در جهت کارمحور بودن آموزش‌ها می‌تواند زمینه رُشد و توسعه پایدار در افغانستان را فراهم سازد.

ایـن نمـایشــگاه از تــاریـخ ۸ الی ۱۱ حـمل سـال ۱۴۰۰ دوام خواهـد داشـت و بازدیـدکنـندگـان می‌تـوانـند از این نمایشگاه دیدار نمایند

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۱۶:۱۰
Background image

امضای موافقت‌نامه همکاری فی‌مابین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان و مؤسسه ملی افغانها برای آموزش بزرگسالان (انافی)

بانو نـدیمه سحر رئـیس اداره تعلـیمات تخنـیکی و مسلـکی و محترم عبدالبشیر خالقی رئیس مؤسسه «انافی» صبح امروز موافقت‌نـامه همکـاری به امضا رسانیدند. هدف از امضای این توافقـنامـه، انکــشاف. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۱۰:۳۶
Background image

بــرگــزاری هفتــمین نمایشـگاه تحصــیلی در مـرکز نمایشــگاه افغانستان

هفتــمین نمـایشــگاه مـؤسـسات تحصـیلی در مرکـز نمایشگاه افغانستان برای مدت ۴ روز برگــزار گردید. هـدف از برگـزاری این نمایشـگاه، آشـنایی متعلمـین و محصلـین با صنایع دستی محصــلان مراکـز. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ - ۱۳:۳۲
Background image

امضــای تفاهمـنــامه میــان ادارۀ تعلیــمات تخنــیکی مسلـکی جمـهوری اسـلامی افغـانستان و مؤسـسه فیـروز کوه در مورد تــداوم فعــالـیت انستـیتوت خصـوصی غـیر انتفاعی هنرها و معماری افغانی فیروز کوه

بانـو ندیـمه سـحـر رئـیس اداره تعلـیمـات تخنـیکی و مسلـکی و خـانم شـوشانه اشتوارت رئیس نهاد فیروز کوه صبح امروز تفاهمنامه همکاری امضاء نمودند...

BACK TO NEWS