امضــای تفاهمـنــامه میــان ادارۀ تعلیــمات تخنــیکی مسلـکی جمـهوری اسـلامی افغـانستان و مؤسـسه فیـروز کوه در مورد تــداوم فعــالـیت انستـیتوت خصـوصی غـیر انتفاعی هنرها و معماری افغانی فیروز کوه

media_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ - ۱۳:۳۲
tveta30

بانـو ندیـمه سـحـر رئـیس اداره تعلـیمـات تخنـیکی و مسلـکی و خـانم شـوشانه اشتوارت رئیس نهاد فیروز کوه صبح امروز تفاهمنامه همکاری امضاء نمودند.

هـدف از امضـای ایـن تفـاهمـنامه، فراهم آوری زمینۀ تعلیمات تخـنیکی و مسلـکی معـیاری از طریق مشـارکت بخش عامه و خصـوصی بـه منـظور تقـویـۀ سطح مهارت های لازم برای باز سازی و انکشاف کشور و بلند بردن قابلیت‌های مورد ضرورت تاسطح استخدام جوانان اعم از مرد و زن در بازارهای داخلی و خارج از کشور می باشد.

اداره تعلــیمات تخنــیکی و مسلــکی در قســمت فـراهم آوری نصـاب تعلـیی و مفردات درسی، توزیع و اعتباردهی به اسناد و همچنان برنامه های آموزشی، امور اکادمیک و مشوره هـای تخصــصی مؤســسه فیـروزکـوه را کمک نموده و فعالیت های برنامه‌ای و عملیاتی مؤسسه و انستیتوت را به شمول حمایت و پیشتبانی سایر مراجع دولتی تسهیل می نماید.

باالمقابل نهاد فیروز کوه و انستیتوت در بخش‌های کیفیت در انستـیتوت با معیارهــای بلــند، آموزش مجانی دانش آموزان، فراهم ســازی مکان مناسب و استندرد و پرداخت هزینه های تجهــیزات، ســــاخت و ســاز و جـلب حمــایت هـای داخلی و بین‌المللی برای انستیتوت مکلف می باشد.

بانو سحر و خانم شوشانه اشتوارت ابراز امیدواری کردند که در آینده نزدیک زمینه عملی شدن این تفاهمنامه فراهم گردد.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۱۶:۱۰
Background image

امضای موافقت‌نامه همکاری فی‌مابین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان و مؤسسه ملی افغانها برای آموزش بزرگسالان (انافی)

بانو نـدیمه سحر رئـیس اداره تعلـیمات تخنـیکی و مسلـکی و محترم عبدالبشیر خالقی رئیس مؤسسه «انافی» صبح امروز موافقت‌نـامه همکـاری به امضا رسانیدند. هدف از امضای این توافقـنامـه، انکــشاف. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۱۰:۳۶
Background image

بــرگــزاری هفتــمین نمایشـگاه تحصــیلی در مـرکز نمایشــگاه افغانستان

هفتــمین نمـایشــگاه مـؤسـسات تحصـیلی در مرکـز نمایشگاه افغانستان برای مدت ۴ روز برگــزار گردید. هـدف از برگـزاری این نمایشـگاه، آشـنایی متعلمـین و محصلـین با صنایع دستی محصــلان مراکـز. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ - ۱۳:۳۲
Background image

امضــای تفاهمـنــامه میــان ادارۀ تعلیــمات تخنــیکی مسلـکی جمـهوری اسـلامی افغـانستان و مؤسـسه فیـروز کوه در مورد تــداوم فعــالـیت انستـیتوت خصـوصی غـیر انتفاعی هنرها و معماری افغانی فیروز کوه

بانـو ندیـمه سـحـر رئـیس اداره تعلـیمـات تخنـیکی و مسلـکی و خـانم شـوشانه اشتوارت رئیس نهاد فیروز کوه صبح امروز تفاهمنامه همکاری امضاء نمودند...

BACK TO NEWS