امضای موافقت‌نامه همکاری فی‌مابین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان و مؤسسه ملی افغانها برای آموزش بزرگسالان (انافی)

media_admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۱۶:۱۰
tveta34

بانو نـدیمه سحر رئـیس اداره تعلـیمات تخنـیکی و مسلـکی و محترم عبدالبشیر خالقی رئیس مؤسسه «انافی» صبح امروز موافقت‌نـامه همکـاری به امضا رسانیدند. هدف از امضای این توافقـنامـه، انکــشاف، تقـویت و هماهنگی در سکتور تعلیمات تخنیـکی و مسلـکی نیمه رسـمی و غـیر رسـمی؛ تطبیق برنامه‌ هــای ارتقـاء ظرفیـت مدیـریتی بـرای کـارکـنان اداره؛ تطبـیق آموزش‌های تخنیکی و مسلکی غیر رسمی در ولایت بلخ برای شاگردان و فارغان مراکز آموزشی تعلیمات تخنیکی ومسلکی؛ زمینه‌سـازی بـرای کاریـابی فارغـان در ولایت بلخ؛ همکاری دو جانبه در شریک سـازی نصـاب معتبر جهانی تعلیمات تخنیکی و مسلـکی نیـمه رسـمی و غیر رسمی و تـلاش در جهت ایجاد سیستم و ارتباط میان سواد آموزان و حرفه آموزان می‌باشد.

بـانو سحــر ضـمن مـعرفی اهــداف اسـتراتژیک اداره تعلیمات تخنیکی و مسلـکی تأکــید کرد که تعلیمات تخنیکی و مسلکی از اولویت‌های جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.

رئـیس اداره تعلـیمات تخـنیکی و مسلــکی افـزود طرفین این تفاهمنامه در تلاش هستند با امضای آن چالش‌های فارغان در قسـمت اشتغــالـزایی و آمـوزش بزرگــسالان؛ ارتقــای ظرفیت کارمـــندان واستـــادان اداره؛ رفـع چـالش عـــدم هـماهنگی و انسجام‌بخشی آموزش‌های نیمـه رسـمی و غیر رسمی؛ فـراهم‌ سازی کاریابی و کارسازی و مشکل آگاهی‌دهی در مورد ارزش‌ های تعلیمات تخنیکی و مسلکی حل گردد.

آقای خالقی در رابطـه به مؤسسه انافی معلومات ارایه نموده استــراتــژی اداره تعلــیمات تخنــیکی و مسلـــکی در قســمت مدیــریت آموزش‌هــای تخنـیکی و مسلـکی را از طــریق یــک مرجع واحد یعـنی اداره تعلـیمات تخنیکی و مسلکی به گرمی استقبـــال نمـوده و آنــرا هماهــنگ بااستـراتژی مؤسسه انافی خـواند. وی افــزود مـا تــلاش خواهـــیم کـرد کـه مـواد ایـن توافقــنامه تطبــیق و عملی گردد زیرا اهداف فعالیت‌های این مؤسسه نیز آموزش‌های زیربنایی است.

بانو سحر و آقــای عبدالبشـیر خالقی ابراز امیدواری کردند که ایـن توافقنــامه بـتوانــند بخـش عمـده چالش‌های اشتغالزایی فارغان مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلـکی و بزرگسـالان دارای حــرفه را حـل نمـوده و از طــریق برگـزاری برنامه‌های ارتقای ظرفــیت؛ بـــرای اســتادان مراکــز آموزشی و کـارمندان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی مفید واقع گردد.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۱۶:۱۰
Background image

امضای موافقت‌نامه همکاری فی‌مابین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان و مؤسسه ملی افغانها برای آموزش بزرگسالان (انافی)

بانو نـدیمه سحر رئـیس اداره تعلـیمات تخنـیکی و مسلـکی و محترم عبدالبشیر خالقی رئیس مؤسسه «انافی» صبح امروز موافقت‌نـامه همکـاری به امضا رسانیدند. هدف از امضای این توافقـنامـه، انکــشاف. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۱۰:۳۶
Background image

بــرگــزاری هفتــمین نمایشـگاه تحصــیلی در مـرکز نمایشــگاه افغانستان

هفتــمین نمـایشــگاه مـؤسـسات تحصـیلی در مرکـز نمایشگاه افغانستان برای مدت ۴ روز برگــزار گردید. هـدف از برگـزاری این نمایشـگاه، آشـنایی متعلمـین و محصلـین با صنایع دستی محصــلان مراکـز. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ - ۱۳:۳۲
Background image

امضــای تفاهمـنــامه میــان ادارۀ تعلیــمات تخنــیکی مسلـکی جمـهوری اسـلامی افغـانستان و مؤسـسه فیـروز کوه در مورد تــداوم فعــالـیت انستـیتوت خصـوصی غـیر انتفاعی هنرها و معماری افغانی فیروز کوه

بانـو ندیـمه سـحـر رئـیس اداره تعلـیمـات تخنـیکی و مسلـکی و خـانم شـوشانه اشتوارت رئیس نهاد فیروز کوه صبح امروز تفاهمنامه همکاری امضاء نمودند...

BACK TO NEWS