ایمیلهای رسمی معاونیتها، مشاوریتها ، ریاستها و آمریتهای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

شماره

نام

ایمیل

مسئول ایمیل

شماره تماس

1

معاونیت امور تخنیکی و مسلکی

technical@tveta.gov.af

صمیم یعقوبی

۰۷۹۵۷۲۸۸۰۴

2

معاونیت امور مالی و اداری

financial@tveta.gov.af

 

 

3

مشاوریت تخنیکی

     

4

مشاوریت حقوقی

 

مولانا خالد یعقوبی

۰۷۶۶۲۳۶۵۷۶

5

آمریت سیستم های معلوماتی و احصائیه (MIS & IT)

mis_it@tveta.gov.af

انجینر شریف احمد راسخ

۰۷۹۴۴۶۵۶۹۳

6

آمر اطلاعات و ارتباط عامه، سخنگوی مقام اداره

info@tveta.gov.af

نجیب الله امین

۰۷۴۴۴۶۵۷۸۱

7

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه، مدیریت عمومی ارتباطات عامه

media@tveta.gov.af

سید صفیر منصوری

۰۷۴۴۳۳۴۸۳۴

8

ارتباط با ولایات

news@tveta.gov.af

شهیم ابراهیمی

۰۷۶۶۸۳۳۲۹۱

9

ریاست منابع بشری

hr@tveta.gov.af

محمد آصف ایوب زی

۰۷۶۵۲۸۲۱۹۳

10

ریاست ارزیابی نظارت تعلیمی و تحصیلی

des.evaluation@tveta.gov.af

نذیر احمد

۰۷۸۹۲۰۸۳۱۵

11

ریاست نصاب و تربیه معلم

hctt@tveta.gov.af

محمد یحیی ذاکری

۰۷۴۹۵۱۴۱۹۳

12

ریاست تحقیق و تضمین کیفیت

drqa@tveta.gov.af

محمد الیاس مندوزی

۰۷۷۴۷۳۷۳۲۲

13

ریاست تنظیم برنامه های حرفوی

dvpp@tveta.gov.af

نصیر احمد حلیم

۰۷۷۹۹۷۹۶۰۰

14

ریاست املاک و خدمات

dores@tveta.gov.af

عبدالعزیز اکبری

۰۷۹۵۳۸۱۵۵۰

15

ریاست عمومی امور تعلیمی و تحصیلی

gdea@tveta.gov.af

محمد مسلم انوری

۰۷۷۷۷۰۷۳۴۸

16

ریاست پلان وهماهنگی استراتژیک

plan@tveta.gov.af

   

17

ریاست امورمتعلمین و محصلین

desa@tveta.gov.af

مولوی دادالحق مخمدی ۰۷۰۶۳۴۸۹۱۵

18

ریاست مالی و حسابی

dfc@tveta.gov.af

رازمحمد بهیر

۰۷۴۴۴۹۴۷۴۰

19

ریاست ترنم و فرهنگ

d.culture@tveta.gov.af

محمد رفیق عامر

۰۷۴۷۱۳۸۳۳۳

20

ریاست دعوت و ارشاد

dg.invitation@tveta.gov.af

اظهارالحق

۰۷۹۸۹۷۷۷۵۵

21

آمریت تدارکات

procurement@tveta.gov.af

امین الله نوریان

۰۷۴۷۱۹۷۸۰۸

22

آمریت ارتباط با دونرها

co.donors@tveta.gov.af

ملا محمد الله ابو حمدان

۰۷۸۶۸۱۴۳۸۳

23

آمریت املاک

estate@tveta.gov.af

محمد سلیمان صدیقی

۰۷۸۰۱۴۵۷۰۶

24

مدیریت احصائیه

statistics@tveta.gov.af

 

 

25

مدیریت عمومی HRMIS

hrmis@tveta.gov.af

علی احمد دانش

۰۷۴۴۸۱۱۱۹۵

26

مدیر تنظیم لیلیه ها

dorm@tveta.gov.af

عزت الله عتیق

۰۷۷۴۸۳۱۴۴۷

27

رسید گی به شکایات

complaints@tveta.gov.af

محمد آصف ایوب زی

۰۷۷۸۶۰۷۸۷۴

28

آمریت هرات

herat@tveta.gov.af

معروف شاه شیرزاد

۰۷۹۶۲۶۳۸۴۸

29

آمریت هلمند

helmand@tveta.gov.af

امیر محمد فضلی

۰۷۰۶۶۷۹۲۰۰

30

آمریت فاریاب

faryab@tveta.gov.af

احمد نسیم

۰۷۹۹۲۸۵۵۴۲

31

آمریت کابل

kabul@tveta.gov.af

نجیب الله سلیمی

۰۷۹۹۳۰۵۵۸۴

32

آمریت سمنگان

samangan@tveta.gov.af

ضیاالحق فیضی

۰۷۷۷۰۲۶۰۹۸

33

آمریت لغمان

laghman@tveta.gov.af

رحیم الله

۰۷۸۲۰۴۶۸۸۱

34

آمریت لوگر

logar@tveta.gov.af

فضل احمد عالمی

۰۷۴۴۴۲۶۷۶۰

35

آمریت پکتیکا

paktika@tveta.gov.af

مولوی اختر محمد

۰۷۹۴۷۱۶۴۶۴

36

آمریت پکتیا

paktiya@tveta.gov.af

احسان الله احمدزی

۰۷۷۴۸۸۹۳۶۶

37

آمریت بلخ

balkh@tveta.gov.af

شجاع الدین سلطانی

۰۷۹۰۸۰۹۵۸۵

38

آمریت جوزجان

jowzjan@tveta.gov.af

قاری نصرت الله

۰۷۳۰۴۶۵۱۴۲

39

آمریت بامیان

bamyan@tveta.gov.af

محمد ابراهیم محمدی

۰۷۷۲۲۹۰۱۷۶

40

آمریت دایکندی

daykundi@tveta.gov.af

انور الهام

۰۷۷۲۴۸۰۰۹۶

41

آمریت فراه

farah@tveta.gov.af

علی جان ظاهری

۰۷۰۸۵۹۵۸۲۲

42

آمریت کنر

kunar@tveta.gov.af

مولوی شاکر الله

۰۷۷۰۶۴۶۱۱۸

43

آمریت ننگرهار

nangarhar@tveta.gov.af

محمود عرب

۰۷۷۷۷۸۱۰۷۷

44

آمریت غزنی

ghazni@tveta.gov.af

   

45

آمریت تخار

takhar@tveta.gov.af

محمد ایفل مبارز

۰۷۹۷۷۸۱۴۱۵

46

آمریت خوست

khost@tveta.gov.af

جنت گل

۰۷۶۶۳۶۴۲۰۲

47

آمریت نورستان

nuristan@tveta.gov.af

حضرت الله وحدت

۰۷۷۷۳۱۶۳۷۶

48

آمریت نیمروز

nimroz@tveta.gov.af

عید محمد

۰۷۹۱۹۲۵۱۱۴

49

آمریت پروان

parwan@tveta.gov.af

لعل آقا عظیمی

۰۷۷۸۴۴۵۸۹۵

50

آمریت غور

ghor@tveta.gov.af

عبیدالله

۰۷۸۷۰۱۰۴۵۳

51

آمریت بادغیس

badghis@tveta.gov.af

جمعه خان رحیمی

۰۷۹۹۲۰۴۸۷۰

52

آمریت کاپیسا

kapisa@tveta.gov.af

احمد فیاض کیهان

۰۷۷۸۴۹۰۰۶۱

53

آمریت بغلان

baghlan@tveta.gov.af

امان الله ملاخیل

۰۷۸۰۴۰۴۹۰۸

54

آمریت بدخشان

badakhshan@tveta.gov.af

بشیر احمد تیموری

۰۷۹۹۱۱۹۲۶۹

55

آمریت کندهار

kandahar@tveta.gov.af

نقیب الله صدیقی

۰۷۰۰۳۲۵۷۶۵

56

آمریت کندز

kunduz@tveta.gov.af

مولوی محمد فاضل

۰۷۰۵۶۵۷۹۸۰

57

آمریت پنجشیر

panjshir@tveta.gov.af

انجینر محمدالله عزیزی

۰۷۴۴۴۰۰۰۵۱

58

آمریت ارزگان

uruzgan@tveta.gov.af

میرویس مبارز

۰۷۶۷۰۴۴۱۸۵

59

آمریت میدان وردک

wardak@tveta.gov.af

محمد امین رشیدی

۰۷۹۸۷۱۳۷۷۰

60

آمریت زابل

zabul@tveta.gov.af

مولوی رحمت لله متوکل

۰۷۰۰۱۷۸۶۸۸

61

آمریت سرپل

sarepul@tveta.gov.af

انجینر مسعود رحمانی

۰۷۸۷۲۹۲۲۰۳