لست بست های ( استاد - شاگردی ) قابل اعلان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

haroon
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۸ - ۱۲:۲۷

Publish Date

Closing Date

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم های درخواستی بست های فوق الذکر را صرف به صورت حضوری از ریاست منابع بشری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی بدست آورده و قبل از ختم اعلان دو باره تسلیم نمایند.

لست بست های ( استاد - شاگردی ) قابل اعلان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

لایحه و ظایف

تعداد بست

رتبه بست

عنوان بست

انستیتوت/ مکاتب

شهر/ ناحیه

ولایت

شماره

دانلود

1

5

استاد رشته ( خیاطی )

انستیتوت احمد شاه بابا

کابل

کابل

1

دانلود

1

5

استاد رشته ( خیاطی )

انستیتوت کثیرالرشتوی ناحبه 19

ناحیه 19

کابل

2

دانلود

1

5

استاد رشته ( میخانیک موتر )

انستیتوت میخانیکی کابل

ناحیه 2

کابل

3

دانلود

1

5

استاد رشته ( خیاطی )

انستیتوت میخانیکی کابل

ناحیه 2

کابل

4

دانلود

1

5

استاد رشته ( الکتروتخنیک )

اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی کابل

ناحیه 7

کابل

5

دانلود

1

5

استاد رشته ( خیاطی )

اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی کابل

ناحیه 7

کابل

6