بست های خالیهمه بست ها

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۵ - ۱۴:۲۷

کارته چهار، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، بلاک سوم، منزل دوم ریاست منابع بشری

Background image

اعلان کاریابی!

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب افراد مسلکی و شایسته یک بست رتبه سوم (آمریت بودجه) این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده‌است. متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت فورم این بست به ریاست منابع بشری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی واقع کارته چهار، جوار وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند.

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۹ - ۱۰:۰

لغمان

Background image

اعلان کاریابی!

 هفت بست استادی مراکز آموزشی ولایت لغمان از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد 

بسته شده نمایش همه

شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ - ۱۲:۴۵

اعلان کاریابی!

 چهار بست استادی مراکز آموزشی ولایت لوگر از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۹:۴۴

اعلان کاریابی!

پنج (۵) بست استادی مراکز آموزشی ولایت فاریاب از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد.

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۹:۳۲

اعلان کاریابی!

سه (۳) بست استادی و اداری مراکز آموزشی ولایت غزنی از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ - ۹:۷

اعلان کاریابی!

شش بست استادی مراکز آموزشی ولایت فراه از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد.

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۵:۴۶

اعلان کاریابی!

آمریت تخنیکی ولایت نیمروز ۱۲ بست خالی استادی مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی این ولایت را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. واجدین شرایط جهت اخذ فورم کاریابی به آمریت تخنیکی ولایت . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۷ - ۱۱:۲۴

اعلان یک بست رتبه پنجم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب افراد مسلکی و شایسته یک بست رتبه پنج (عضو ارزیابی اجراآت کارکنان) این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده‌است. متقاضیان محترم میتوانند برای . . .

بازنمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۵ - ۱۴:۲۷

کارته چهار، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، بلاک سوم، منزل دوم ریاست منابع بشری

Background image

اعلان کاریابی!

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب افراد مسلکی و شایسته یک بست رتبه سوم (آمریت بودجه) این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده‌است. متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت فورم این . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۹ - ۱۰:۰

لغمان

Background image

اعلان کاریابی!

 هفت بست استادی مراکز آموزشی ولایت لغمان از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد 

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۵ - ۱۱:۵

کارته چهار، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، بلاک سوم، منزل دوم، ریاست منابع بشری

Background image

اعلان کاریابی!

هفت (۷) بست رتبه چهارم و پنجم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت جذب افراد مسلکی از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد.