بازنمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۸ - ۱۲:۲۷
Background image

لست بست های ( استاد - شاگردی ) قابل اعلان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

لست بست های ( استاد - شاگردی ) قابل اعلان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۱۴:۲۷
Background image

لست بست های کمبود و قابل اعلان سال مالی ۱۴۰۰ اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی

لست بست های کمبود و قابل اعلان سال مالی ۱۴۰۰ اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۱۱:۱۵
Background image

اعلان یک بست اداره تعلیمات تخنیکی مسلکی

اعلان آمر ارزیابی امور تعلیمی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۱۵:۵۶
Background image

اعلان 5 بست NTA

اعلان 5 بست NTA

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۱۲:۱۶
Background image

اعلان 7 بست رتبه چهارم، پنجم و هفتم مربوطه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اعلان 7 بست رتبه چهارم، پنجم و هفتم مربوطه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی