سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۲ - ۸:۱۵

کارته چهار جوار وزارت تحصیلات عالی، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

Background image

اعلان (2) بست NTA اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به‌منظور سپردن کار به اهل کار و استخدام افراد متخصص، 2 بست (NTA) خود را برای مدت چهار روز کاری از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرد.

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۰ - ۱۰:۲۰

کارته چهار جوار وزارت تحصیلات عالی، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

Background image

اعلان (2) بست NTA اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به‌منظور سپردن کار به اهل کار و استخدام افراد متخصص، 2 بست (NTA) خود را برای مدت چهار روز از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرد.

شنبه ۱۴۰۳/۴/۲ - ۱۸:۱۹

کارته چهار جوار وزارت تحصیلات عالی، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، بلاک سوم، منزل دوم، ریاست منابع بشری

Background image

اعلان (3) بست NTA اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به‌منظور سپردن کار به اهل کار و استخدام افراد متخصص، 3 بست (NTA) خود را برای مدت سه روز از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرد.

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ - ۱۳:۴۳

آمریت تخنیکی ولایت ننگرهار

Background image

اعلان کاریابی!

شش بست استادی مراکز آموزشی ولایت ننگرهار از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۵ - ۱۴:۲۷

کارته چهار، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، بلاک سوم، منزل دوم ریاست منابع بشری

Background image

اعلان کاریابی!

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب افراد مسلکی و شایسته یک بست رتبه سوم (آمریت بودجه) این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده‌است. متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت فورم این . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۹ - ۱۰:۰

لغمان

Background image

اعلان کاریابی!

 هفت بست استادی مراکز آموزشی ولایت لغمان از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد 

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۵ - ۱۱:۵

کارته چهار، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، بلاک سوم، منزل دوم، ریاست منابع بشری

Background image

اعلان کاریابی!

هفت (۷) بست رتبه چهارم و پنجم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت جذب افراد مسلکی از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد.

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱ - ۱۳:۱۴

کارته چهار، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، بلاک سوم، منزل دوم ریاست منابع بشری

Background image

اعلان کاریابی!

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب افراد مسلکی و شایسته یک بست رتبه چهارم (مدیر عمومی نیاز سنجی آموزشی مامورین) این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده‌است. متقاضیان محترم . . .

شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ - ۱۲:۴۵

لوگر

Background image

اعلان کاریابی!

 چهار بست استادی مراکز آموزشی ولایت لوگر از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۹:۴۴

آمریت تخنیکی و مسلکی ولایت فاریاب

Background image

اعلان کاریابی!

پنج (۵) بست استادی مراکز آموزشی ولایت فاریاب از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد.

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۹:۳۲

امریت تخنیکی و مسلکی ولایت غزنی

Background image

اعلان کاریابی!

سه (۳) بست استادی و اداری مراکز آموزشی ولایت غزنی از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ - ۹:۷

آمریت تخنیکی و مسلکی ولایت فراه

Background image

اعلان کاریابی!

شش بست استادی مراکز آموزشی ولایت فراه از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شد.

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۵:۴۶

آمریت تخنیکی و مسلکی ولایت نیمروز

Background image

اعلان کاریابی!

آمریت تخنیکی ولایت نیمروز ۱۲ بست خالی استادی مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی این ولایت را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. واجدین شرایط جهت اخذ فورم کاریابی به آمریت تخنیکی ولایت . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۷ - ۱۱:۲۴
Background image

اعلان یک بست رتبه پنجم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب افراد مسلکی و شایسته یک بست رتبه پنج (عضو ارزیابی اجراآت کارکنان) این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده‌است. متقاضیان محترم میتوانند برای . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۵ - ۱۳:۳۰
Background image

اعلان کاریابی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 16 بست این اداره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. متقاضیان محترم می‌توانند خلص سوانح، تذکره تابعیت و اسناد تحصیلی خود را به ریاست منابع بشری اداره . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - ۹:۲۰
Background image

اعلان دو بست استادی و یک بست اداری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای جذب کادرهای مسلکی و توانا، سه بست خالی خود را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. متقاضیان می‌توانند اسناد تحصیلی و خلص سوانح خود را الی تاریخ (2 . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۶ - ۸:۴۲

کارته چهار جوار وزارت تحصیلات عالی، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

Background image

اعلان یک بست NTA ادره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

آمریت سیستم های تکنالوژی معلوماتی و احصائیه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی غرض بهبود سطوح مختلف و بالاخص انکشاف سیستم ها به یک تن متخصص انکشاف سیستم ها، در بست خارج تشکیل (NTA) گرید C . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ - ۱۵:۳۶
Background image

اعلان چهار بست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد به منظور ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل کار، سه بست مدیریت عمومی و یک بست رتبه سوم مربوط به ریاست منابع بشری خویش را . . .

Pagination