جلسۀ هیئت رهبری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی برگزار شد

aaron
پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۳ - ۸:۷
Hed tveta

جلسۀ هیئت رهبری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی تحت ریاست ندیمه سحر، رئیس این اداره در سالون کنفرانس های مقام برگزار شد.در این جلسه ندیمه سحر، رئیس تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفت که تعهد همه ماخدمت به مردم و  سکتور تعلیمات تخنیکی و مسلکی و فراهم سازی فرصت‌های شغلی  می باشد.

وی همچنین افزود که ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی در راستای خدمت به سکتور  تعلیمات تخنیکی و مسلکی کشور دست آوردهای داشته، اما کارهای زیادی است که باید انجام شود و بنابراین همه تعهد داریم  با هم کار می کنیم تا مشکلات فرا راه تعلیمات تخنیکی و مسلکی برطرف شود.
در این جلسه همچنان در مورد فیصله نهایی چگونه تحقق طرز المعل کادر فنی و تدریسی و تطبیق فیصله های مجلس رهبری در گذشته نیز مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۵:۳۴
Background image

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسؤول تعلیمی بانک جهانی دیدار کرد

ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با آقای کرستین ایدو، مسؤول تعلیمی بانک جهانی در امور جنوب آسیا دیدار کرد.

در این دیدار که در مقام اداره انجام شد، رئیس ادارۀ تعلیمات. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ - ۱۸:۵
Background image

کنفرانس ملی تحقیق و آموزش، تحقیق، ترویج و اقتصاد زراعت برکزار شد

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با همکاری ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا،  کنفرانس ملی آموزش، تحقیق، توسعه و اقتصاد زراعتی  را با اشتراک و حضور  کارشناسان به منظور بحث روی پالیسی و همکاری. . .

BACK TO NEWS