امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین ادارۀ تعلیمات تخنیکی و وزارت امور داخله

aaron
شنبه ۱۳۹۸/۵/۵ - ۱۸:۶
tveta - takila

تفاهم‌نامه همکاری بین ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و وزارت مور داخله، به منظور همکاری‌های مشترک جهت فراهم آوری زمینه‌های کاریابی برای فارغان مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی و استخدام افراد ماهر و مسلکی  در بخش حفظ و مراقبت وزارت امور داخله، روز شنبه مؤرخ ۵ اسد سال جاری در مقر مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت به امضا رسید.

این تفاهم نامه میان  ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و ریاضی‌الله درمل،  معین تأمیناتی وزارت امور داخله در حال منعقد گردید که رؤسای ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و رؤسای وزارت امور داخله نیز حضور داشتند.

تفاهم نامۀ متذکره دارای  سه فصل ده ماده بوده که مسؤولیت های هردو نهاد بطور جداگانه در آن تذکر یافته است، نخست محترم  ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی، ضمن یاد آوری و قدردانی از همکاری وزارت امور داخله، از عقد تفاهم نامۀ همکاری با بخش حفظ و مراقبت این وزارت، ابراز خرسندی نمودند.

همچنان رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی دربارۀ وضعیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی معلومات ارائه نموده گفت، به منظور ارتقای ظرفیت و افزایش قابلیت‌های شغلی فازغان معرفی شده ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی به صفت کارکن فنی ماهر  مطابق به بست و مسلک از پیش تعیین شده و همچنان پذیرش کارمندان دوازده پاس وزارت امور داخله بحیث محصل در مؤسسات  شبانه ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی به امضاء می رساند.

بعد از امضای این تفاهم نامه، طرفین زمینۀ همکاری های دو طرف را مطابق آنچه در متن تفاهم نامه ذکر شده است، فراهم خواهد ساخت.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۵:۳۴
Background image

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسؤول تعلیمی بانک جهانی دیدار کرد

ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با آقای کرستین ایدو، مسؤول تعلیمی بانک جهانی در امور جنوب آسیا دیدار کرد.

در این دیدار که در مقام اداره انجام شد، رئیس ادارۀ تعلیمات. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ - ۱۸:۵
Background image

کنفرانس ملی تحقیق و آموزش، تحقیق، ترویج و اقتصاد زراعت برکزار شد

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با همکاری ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا،  کنفرانس ملی آموزش، تحقیق، توسعه و اقتصاد زراعتی  را با اشتراک و حضور  کارشناسان به منظور بحث روی پالیسی و همکاری. . .

BACK TO NEWS