همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۷:۱۴
Background image

اعلان پروژه تهیه و تدارک مواد سوخت (تیل دیزل و تیل پطرول) و (روغنیات و فلتر باب) ضرورت وسایط نقلیه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اعلان پروژه تهیه و تدارک مواد سوخت (تیل دیزل و تیل پطرول) و (روغنیات و فلتر باب) ضرورت وسایط نقلیه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای سال مالی 1399

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۳۰ - ۱۲:۲۲
Background image

پروژۀ ترمیم سیستم های آبرسانی و فاضلاب مرکز تحقیقاتی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

پروژۀ ترمیم سیستم های آبرسانی و فاضلاب مرکز تحقیقاتی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۲۱ - ۱۵:۲۲
Background image

اعلان داوطلبی - پروژه کرایه گیری وسایط جهت حمل و نقل متعلمین لیسه نابینایان‎

اعلان داوطلبی - پروژه کرایه گیری وسایط جهت حمل و نقل متعلمین لیسه نابینایان‎

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۸:۵۲
Background image

Printing of Teaching Books, Teacher Instruction Book and General Pedagogy Books

Printing of Teaching Books, Teacher Instruction Book and General Pedagogy Books