بـرگـزاری ورکشاپ دو روزه پـلان و گزارشدهی ولایتی۱۴ الی ۱۵ دلو ۱۳۹۹

media_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۹:۵۸
tveta24

ورکــشاپ پــلان و گــزارشــدهی ولایـتی به منــظور ارزیــابی کـارکـردهای مسئـولین ولایـتی تعلـیمات تخنـیکی و مسلکی و تطبـیق پـلان‌هـا و برنــامه هـای آیـنده اداره تعـلیمات تخنیکی و مسلکی به مدت دو روز در شـهر کابـل برگزار گردید. در این برنـامه دو روزه کــه رهـبری اداره، مسـئولین مـرکزی و آمرین تخنیکی ۳۴ ولایـت کشور حضور داشتند، گزارش کارکردهای آمرین تخنیکی ولایات استماع و در رابطه به چگونگی تطبیق برنامه های سال آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

عبدالحمید اکبر معاون امور اکادمیک در روز اول ایـن برنـامـه تأکید کرد که ارزیابی از کارکردهای ما باید نتیجه محور باشد و اجــراآت در مطــابقت به پـلان‌هــای مطـروحه مـورد تطبیق قرار گیرد. وی اضـافه کرد که برنامه ها و فعالیت های ولایتی بـاید مطـابق وضعـیت اقـتصادی و اجــتماعی ولایت مربوطه عیـار گـردیده و مسـئولین ولایتی در قسمت اجرایی شدن آن تلاش ورزند.

به همین ترتیب در مورد پلانهای اداره، قطعیه و مصارف پلان ولایتی، چگونگی تطبیق برنامه‌ها و تهیه گزارش، شیوۀ جدید ارزیابی اجراآت کارمندان وگزارش تطبیقات پلان های ولایتی از جانب مسئولین مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۸:۲۹
Background image

امضـاء تفـاهمـنامه هـمـکاری میـان اداره تعـلیـمات تخنـیکی و مسلکی جمـهوری اسـلامی افغـانستان و دانشگاه آزاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران (واحد کابل-افغانستان)

بانو ندیـمه سحـر رئـیس اداره تعـلیمات تخـنیکی و مسلکی با آقـای دکتور عـلاءالـدین بروجـِردی معـاون بـین‌المـلل دانشگاه آزاد اسـلامی بعـد از ظـهر روز پنجشنبه تفــاهمـنـامه همکاری امضاء. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۲:۳۴
Background image

ارایه گزارش تعهدات، دستاوردها و پلان های آینده اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت

رهبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با اشتراک در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، در سه محور اساسی صحبت نمودند...

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۹:۵۸
Background image

بـرگـزاری ورکشاپ دو روزه پـلان و گزارشدهی ولایتی۱۴ الی ۱۵ دلو ۱۳۹۹

ورکــشاپ پــلان و گــزارشــدهی ولایـتی به منــظور ارزیــابی کـارکـردهای مسئـولین ولایـتی تعلـیمات تخنـیکی و مسلکی و تطبـیق پـلان‌هـا و برنــامه هـای آیـنده اداره تعـلیمات تخنیکی و مسلکی. . .

BACK TO NEWS