اعلان کاریابی!

media_admin
یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۵ - ۱۱:۵

Publish Date

Closing Date

Location

کارته چهار، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، بلاک سوم، منزل دوم، ریاست منابع بشری

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم های درخواستی بست های ذیل را بصورت حضوری از ریاست منابع بشری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی بدست آورده و  بعد از خانه پری دقیق به این ریاست تسلیم نمایند.

شماره عنوان بست رتبه بست تعداد بست ریاست مربوطه تاریخ ختم اعلان لایحه وظایف
۱ CNC کارشناس ماشین های ۴ ۲ ریاست تحقیق و انکشاف برنامه ها ۱۴۰۳/۱/۱۳ دانلود
۲ کارشناس روباتیک (تکنالوژی) ۴ ۲ ریاست تحقیق و انکشاف برنامه ها ۱۴۰۳/۱/۱۳ دانلود
۳ کارشناس میخانیک برق ۴ ۱ ریاست تحقیق و انکشاف برنامه ها ۱۴۰۳/۱/۱۳ دانلود
۴ عضو مسلکی قالب سازی ۵ ۱ ریاست تحقیق و انکشاف برنامه ها ۱۴۰۳/۱/۱۳ دانلود
۵ عضو مسلکی فایبر گلاس ۵ ۱ ریاست تحقیق و انکشاف برنامه ها ۱۴۰۳/۱/۱۳ دانلود