تماس با ما

34.5096869, 69.1295768

معلومات برای تماس

دهبوری، سرک سرای غزنی، کابل افغانستان
93-729819260
info@tveta.gov.af