گامِ بزرگی دیگر در جهت تحقق اهداف توسعوی و انکشافی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برداشته شد!

media_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۹:۳
tvet5

طی مراسم جداگانهٔ در ولایت بغلان، لیسه کثیرالرشتوی در ولسوالی ده صلاح و انستیتوت کثیرالرشتوی در ولسوالی خوست افتتاح گردیدند!

لیسه کثیرالرشتوی ولسوالی ده صلاح چهار شنبه ۲ میزان و انستیتوت کثیر الرشتوی ولسوالی خوست دو شنبه ۷ میزان، با حضورداشت نثار احمد"نوری" و محمد نادر "مروت" هیئت اعزامی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی؛ مسئولین مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولسوالی های متذکره؛ محترمه پشتنه "نرمگوی" آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت بغلان؛ آمرین مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی آنولا؛ ولسوالان محترم ولسوالی های ده صلاح و خوست؛ قوماندانان امینه ولسوالی های متذکره؛ موسفیدان؛ جوانان و نوجوانان با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شدند.

در جریان محفل، سخنرانان هر یک به نوبه خویش پیرامون موضوع صحبت و مسئولین دولتی و مردم علم پرور ولایت بغلان از این اقدام رهبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی اظهار سپاس و قدردانی نموده، وعده سپردند که در تحقق اهداف انکشافی و توسعوی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی از سعی و تلاش دریغ نخواهند کرد.

درختم محفل افتتاحیه، مسؤلین ومتنفذین ولسوالی ده صلاح، محلی در منطقۀ بنام صیاد به مساحت ۵ جریب زمین را به لیسه کثیرالرشتوی این ولسوالی اهداء نموده وعده سپردند که بعد از طی مراحل قانونی، زمین متذکره را جهت اعمار تعمیر لیسه در اختیار اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی قرار می دهند.

همچنان متنفذین و مسئولین حکومتی ولسوالی خوست بعد از مراسم افتتاح و بعد از بحث و تبادل نظر، فیصله نمودند که از جمله ۴۰ جریب زمین لیسه عالی پوزهٔ ریگ که ملکیت معارف می باشد، به مساحت ۱۰ جریب زمین آن برای اعمار تعمیر ولسوالی خوست اختصاص داده شده و بعد از طی مراحل قانونی در اختیار اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی قرارگیرد.

مجلس با ذکر دعای خیر و آرزوی صلح و آرامش در کشور پایان یافتند.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ - ۱۰:۳۱
Background image

سفر رسمی ندیمه سحر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به ولایت بدخشان

بانو سحر و هیأت همراه شان طی یک سفر رسمی به ولایت بدخشان سفر نموده و از مکاتب و انستیتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی دیدار نمودند.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۹:۷
Background image

مدیریت آموزش های تخنیکی، مسلکی و حرفوی در یک میکانیزم واحد و تأثیرگذاری آن در اعتباردهی علمی و صرفیه جویی هزینه های ملی در کشور!

اولین جلسه هماهنگی میان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و نمایندگان بیشتر از ۲۰ انجو، مؤسسات و پروژه های فعال که آموزش های غیر رسمی را تدریس، تمویل و حمایت می کنند، در مرکز این اداره. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۹:۳
Background image

گامِ بزرگی دیگر در جهت تحقق اهداف توسعوی و انکشافی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برداشته شد!

طی مراسم جداگانهٔ در ولایت بغلان، لیسه کثیرالرشتوی در ولسوالی ده صلاح و انستیتوت کثیرالرشتوی در ولسوالی خوست افتتاح گردیدند!

BACK TO NEWS