معاونان ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی معرفی شدند.

haroon
دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۵:۲۸
dms

در محفلی که به همین مناسبت در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی دایر شد، ابتدا محترم ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی حین معرفی این معاونان گفت که هیئت رهبری این اداره تلاش دارد تا بتواند توقعات بخش تعلمیات تخنیکی و مسلکی کشور را برآورده ساخته و عرضۀ خدمات را معیاری سازد.

محترم بانو سحر، تقرر معانان  ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی را تبریک گفته و برای شان در انجام وظایف محوله موفقیتهای مزید آرزو کرد و گفت: به منظور رعایت اصل شایستهسالاری و سپردن کار به اهل کار نظر به پیشنهاد شماره ۱۱ مورخ ۱۵\۱\۱۳۹۸ و حکم شماره ۲۱۷مورخ ۲۰\۱\۱۳۹۸ خورشیدی مقام محترم ریاست جمهوری، محترم محمدادریس فرزند محمد اشرف، دانش آموختۀ رشتۀ مالی، به حیث معاون امور مالی و اداری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و همچنان نظر به پیشنهاد شماره ۱۲ مورخ ۱۵\۱\۱۳۹۸ و حکم شماره ۲۱۶مورخ ۲۰\۱\۱۳۹۸ خورشیدی مقام محترم ریاست جمهوری، محترم عبدالحمید اکبر، ماستر در رشتۀ  امور بین المل، معاون امور اکادمیک ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، معرفی شدند.

محترم بانو سحر، ضمن تشکری و سپاس از کارکردهای کارمندان ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، آوردن اصلاحات در ادارات را نیاز مبرم دانست.

بعداً معاونان محترم از اعتماد هیئت رهبری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به خودشان ابراز قدردانی کردند و وعده سپردند که با مسئولیت و صداقت در راستای عملیشدن و پیشبرد پلانها و برنامههای کاری شان تلاش میورزند.

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۷ - ۱۳:۵۶
Background image

بازدید از چگونگی ارائه خدمات تعلیمات تخنیکی و مسلکی در انستیتیوت هنر‌های زیبا و صنایع

محمد فهیم شریفی، سرپرست  ریاست دفتر مقام، جلال‌الدین اعطای، سرپرست ریاست پلان و ارزیابی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی مطابق پلان امروز  به هدف بررسی از چگونگی ارائه تعلیمات تخنیکی و. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۷ - ۱۲:۳۷
Background image

کارگاه شناسایی چالش‌ها و موانع استخدام معلولین برگزار شد

کارگاه شناسایی چالش‌ها و موانع استخدام معلولین حسی امروز ازسوی آمریت تعلیمات خاص و  مؤسسۀ بین الملی  نابینایان افغانستان در تالار کنفرانس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی  برگزار شد.

دراین. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۳:۱۰
Background image

سومین جلسۀ مشوره گیری مسودۀ استراتیژی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی برگزار شد

 سومین جلسۀ مشوره گیری مسودۀ استراتیژی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی امروز چهارشنبه تحت ریاست محترم جلال‌الدین عطایی، سرپرست ریاست پلان و ارزیابی با اشتراک محمد فهیم شریفی، سرپرست ریاست. . .

BACK TO NEWS