معاونان ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی معرفی شدند.

haroon
دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۵:۲۸
dms

در محفلی که به همین مناسبت در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی دایر شد، ابتدا محترم ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی حین معرفی این معاونان گفت که هیئت رهبری این اداره تلاش دارد تا بتواند توقعات بخش تعلمیات تخنیکی و مسلکی کشور را برآورده ساخته و عرضۀ خدمات را معیاری سازد.

محترم بانو سحر، تقرر معانان  ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی را تبریک گفته و برای شان در انجام وظایف محوله موفقیتهای مزید آرزو کرد و گفت: به منظور رعایت اصل شایستهسالاری و سپردن کار به اهل کار نظر به پیشنهاد شماره ۱۱ مورخ ۱۵\۱\۱۳۹۸ و حکم شماره ۲۱۷مورخ ۲۰\۱\۱۳۹۸ خورشیدی مقام محترم ریاست جمهوری، محترم محمدادریس فرزند محمد اشرف، دانش آموختۀ رشتۀ مالی، به حیث معاون امور مالی و اداری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و همچنان نظر به پیشنهاد شماره ۱۲ مورخ ۱۵\۱\۱۳۹۸ و حکم شماره ۲۱۶مورخ ۲۰\۱\۱۳۹۸ خورشیدی مقام محترم ریاست جمهوری، محترم عبدالحمید اکبر، ماستر در رشتۀ  امور بین المل، معاون امور اکادمیک ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، معرفی شدند.

محترم بانو سحر، ضمن تشکری و سپاس از کارکردهای کارمندان ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، آوردن اصلاحات در ادارات را نیاز مبرم دانست.

بعداً معاونان محترم از اعتماد هیئت رهبری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به خودشان ابراز قدردانی کردند و وعده سپردند که با مسئولیت و صداقت در راستای عملیشدن و پیشبرد پلانها و برنامههای کاری شان تلاش میورزند.

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۴:۲۴
Background image

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی«بیش از ۳۰۰ مکتب و انستیتوت تخنیکی ومسلکی در کشور ایجاد شده است»

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی به منظور بهبود کیفیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی، در زمینه های اصلاح نصاب تعلیمی، بهبود ظرفیت استادان و فراهم نمودن تجهیزات، فعالیت های اساسی انجام داده است.

مح. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۵:۵۷
Background image

محمد ادریس اعظم، به حیث معاون امور مالی و اداری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی تقرر یافت

به اساس حکم شماره (۲۱۶)  مقام عالی ریاست جمهوری و حسب لزوم دید ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی به منظور بهبود هرچه بهتر امور، تقویت  تعلیمات تخنیکی و مسلکی و اجرآات موثر، محترم محمد ادریس. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۵:۵۲
Background image

عبدالحمیداکبر، به حیث معاون اموراکادمیک ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی تقرر یافت

به اساس حکم شماره (۲۱۷)  مقام عالی ریاست جمهوری و حسب لزوم دید ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی به منظور بهبود هرچه بهتر امور، تقویت  تعلیمات تخنیکی و مسلکی و اجرآات موثر، محترم حمیداکبر. . .

BACK TO NEWS