معاونان ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی معرفی شدند.

haroon
دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۵:۲۸
dms

در محفلی که به همین مناسبت در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی دایر شد، ابتدا محترم ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی حین معرفی این معاونان گفت که هیئت رهبری این اداره تلاش دارد تا بتواند توقعات بخش تعلمیات تخنیکی و مسلکی کشور را برآورده ساخته و عرضۀ خدمات را معیاری سازد.

محترم بانو سحر، تقرر معانان  ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی را تبریک گفته و برای شان در انجام وظایف محوله موفقیتهای مزید آرزو کرد و گفت: به منظور رعایت اصل شایستهسالاری و سپردن کار به اهل کار نظر به پیشنهاد شماره ۱۱ مورخ ۱۵\۱\۱۳۹۸ و حکم شماره ۲۱۷مورخ ۲۰\۱\۱۳۹۸ خورشیدی مقام محترم ریاست جمهوری، محترم محمدادریس فرزند محمد اشرف، دانش آموختۀ رشتۀ مالی، به حیث معاون امور مالی و اداری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و همچنان نظر به پیشنهاد شماره ۱۲ مورخ ۱۵\۱\۱۳۹۸ و حکم شماره ۲۱۶مورخ ۲۰\۱\۱۳۹۸ خورشیدی مقام محترم ریاست جمهوری، محترم عبدالحمید اکبر، ماستر در رشتۀ  امور بین المل، معاون امور اکادمیک ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، معرفی شدند.

محترم بانو سحر، ضمن تشکری و سپاس از کارکردهای کارمندان ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، آوردن اصلاحات در ادارات را نیاز مبرم دانست.

بعداً معاونان محترم از اعتماد هیئت رهبری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به خودشان ابراز قدردانی کردند و وعده سپردند که با مسئولیت و صداقت در راستای عملیشدن و پیشبرد پلانها و برنامههای کاری شان تلاش میورزند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۵:۳۴
Background image

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسؤول تعلیمی بانک جهانی دیدار کرد

ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با آقای کرستین ایدو، مسؤول تعلیمی بانک جهانی در امور جنوب آسیا دیدار کرد.

در این دیدار که در مقام اداره انجام شد، رئیس ادارۀ تعلیمات. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ - ۱۸:۵
Background image

کنفرانس ملی تحقیق و آموزش، تحقیق، ترویج و اقتصاد زراعت برکزار شد

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با همکاری ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا،  کنفرانس ملی آموزش، تحقیق، توسعه و اقتصاد زراعتی  را با اشتراک و حضور  کارشناسان به منظور بحث روی پالیسی و همکاری. . .

BACK TO NEWS