برگــزاری برنامه آگاهی دهی از قانون دسـترسی بـه اطلاعات در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

media_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۹:۲۲
tvet18

بــرنــامــه آگــاهی دهـی از قــانـون دسـترسی بـه اطـلاعات با همــاهنـگی آمــریت اطـلاعــات و ارتبــاط عامه اداره تعلیمات تخنـیکی و مسلــکی و کمـیسیـون دسـترسی بـه اطـلاعات در مـرکز این اداره برگزار گردید. این برنامه با تشریف آوری محترمه بانو " زهـرا موسوی" کمـیشنر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محتـرم عـبدالخلیل جیحون آمر آگـاهی هـای عـامه، محترم جعفر ایشانی کارشناس بخش آگاهی عامه وسایر مسئولین کمیسیون دسترسی به اطلاعات با حضـورداشـت عبدالحمید اکبر معاون امور اکادمیک، محمد ادریـس اعظــم معـاون امـور مالی و اداری، رؤسای دفترمقام، رئیس امـور متعلمین و محصلین، رئیس تفتیش داخلی، رئیس پلان، رئـیس مشــارکـت با سکـتور خصـوصی، مشاورین بخش های مخـتلف اداره تعلـیمات تخنیکی و مسلکی و آمـرین ایـن اداره برگـزار گـردید. هدف از برگزاری این برنامه، تطبیق احکام این قانون و تأمـین حـق دسـترسی بــه اطـلاعات برای شهروندان عزیز بوده است.

عبدالحمید اکبر معاون امور اکادمیـک اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان این برنامه، تأمین حق دستــرسی بــه اطـلاعـات بـرای هموطنان عزیز را یکی از اهـداف اســاسی اداره تعلـیمات تخنـیکی و مسلــکی خوانـده گفـت کــه: اداره تعلـیمـات تخنـیکی و مسلــکی در چـارچـوب اهـداف استـراتــژیک خــود در تـلاش اســت زمینه مشــارکت همــگانی در آمــوزش هــای تخنـیکی و مسلــکی فراهم نماید؛ بنابـرین فـراهم سازی مشارکت به تعلیمات تخنیکی و مسلکی یکی از حقوق شهروندان عزیز افغانستان می‌باشد.

آقای اکبـر ضمن تشریح استراتژی پلان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، دستـآوردهـای کمـیسیون دستـرسی به اطلاعات را در قسمت تطبیق قـانون و تأمین حق دسـترسی شهروندان به اطــلاعـات را بـا ارزش تلـقی کـرده تــأکــیـد نـمـود کـــه اداره تعلـیمات تخنـیکی و مسلـکی خـود را متعـهد به تطبیق احکام قانون میداند. وی اضــافه نمود کـه بـه‌ منظـور تطبـیق احکام قـانون، تمــامی برنـامـه هـا، پالیسی ها، پروژه‌ها و کارکردهای اداره از طــریق ویبســایـت و صفحـات اجتماعی این اداره به نشر سـپرده می‌شــود. او یـکی از مصـداق هـای عـینی تطبیق احکـام قانون دسترسی به اطلاعات و تأمین حقوق شهروندی را، ارایه گـزارش دولـت به ملـت قلمـداد کـرده گفـت ما در هر روز و هر هفتـه از طریق ویبسایت و در اخیر هرسال مالی از طــریق برنـامه گـزارش دهی دولت به ملت، نتایج کارکردهای خویش را با مردم افغانستان شریک می‌سازیم.

در ادامــه بــرنــامــه، بانــو زهــرا مـوسـوی کمـیشنر کمیسیون دستــرسی بـه اطلاعات ضمن قدردانی از برگزاری این برنامه، در قسمـت تفـکـیک ادارات بــه اســاس اطــلاع رسـانی اشاره نموده گفـت: ادارات به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ آنانیکه در امــر اطــلاع رســانی بـه هـموطـنـان مـا همکاری زیاد دارند و آنانیـکه کمـتر همکــاری می‌نمــایند. خوشبختانه از نظر ما اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی همکار خوب بوده است.

بانو موسـوی اهمیت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعت را در قسـمت مشــارکت مــردم در حکــومت داری، بحــث توسعه و نظــارت مـردم بـر اعمـال حکـومـت مهم خوانده گفت، ما باید کارکرد های خود را مردم افغانستان شریک بسازیم تا منحیث یـک حکـومـت پاسخـگو و مـردم ســالار، مــیان ملـت و دولت اعتمـاد سازی گردد؛ اما در عین حال ایشان بعضی محدودیت هــای قــانونی و اجتـماعی را از جمـله چــالش هـا و مشکـلات عرصه اطلاع رسانی قلمداد نمود.

به همـین تـرتـیب محـترم عـبدالخلـیل جیحون مسئول آگاهی عـامـه کمـیسیـون دستـرسی به اطلاعات پریزنتیشن بسیار با محـتوا و مهـم را ارایـه نـموده و بر نکات اساسی و عمدۀ این قـانـون اشـاره کـرد. وی بـا توضـیح مسـئولیت هـای ادارات و وزارت هـا، همکــاری بــا بخـش اطـلاع رسانی را مهم خوانده گفت: در مطابقت به احکام این قانون، باید تمامی بخش های یک اداره با تیـم اطـلاع رسانی همکار بوده و آنان را در هنگام ضـرورت یــاری رسانند تا بتوانند اطلاعات منظم را در اختیار شـهرونـدان افغــانسـتان قـرار دهد. وی ضمـن معرفی سیستم آنلاین دسترسی به اطـلاعات، وعـده سـپرد در قسمت کارهای تخنـیکی سیـستم آنـلاین بـا اداره تعلـیمات تخنیکی و مسلکی همکاری خواهد نمود.

بـرنــامه بـا سـوالات اشــتراک کنـندگـان و ارایه جواب توسط مسئولین برنامه آگاهی دهی به پایان رسید.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۱۶:۱۰
Background image

امضای موافقت‌نامه همکاری فی‌مابین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان و مؤسسه ملی افغانها برای آموزش بزرگسالان (انافی)

بانو نـدیمه سحر رئـیس اداره تعلـیمات تخنـیکی و مسلـکی و محترم عبدالبشیر خالقی رئیس مؤسسه «انافی» صبح امروز موافقت‌نـامه همکـاری به امضا رسانیدند. هدف از امضای این توافقـنامـه، انکــشاف. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۱۰:۳۶
Background image

بــرگــزاری هفتــمین نمایشـگاه تحصــیلی در مـرکز نمایشــگاه افغانستان

هفتــمین نمـایشــگاه مـؤسـسات تحصـیلی در مرکـز نمایشگاه افغانستان برای مدت ۴ روز برگــزار گردید. هـدف از برگـزاری این نمایشـگاه، آشـنایی متعلمـین و محصلـین با صنایع دستی محصــلان مراکـز. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ - ۱۳:۳۲
Background image

امضــای تفاهمـنــامه میــان ادارۀ تعلیــمات تخنــیکی مسلـکی جمـهوری اسـلامی افغـانستان و مؤسـسه فیـروز کوه در مورد تــداوم فعــالـیت انستـیتوت خصـوصی غـیر انتفاعی هنرها و معماری افغانی فیروز کوه

بانـو ندیـمه سـحـر رئـیس اداره تعلـیمـات تخنـیکی و مسلـکی و خـانم شـوشانه اشتوارت رئیس نهاد فیروز کوه صبح امروز تفاهمنامه همکاری امضاء نمودند...

BACK TO NEWS