امضـاء تفـاهمـنامه هـمـکاری میـان اداره تعـلیـمات تخنـیکی و مسلکی جمـهوری اسـلامی افغـانستان و دانشگاه آزاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران (واحد کابل-افغانستان)

media_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۸:۲۹
tveta27

بانو ندیـمه سحـر رئـیس اداره تعـلیمات تخـنیکی و مسلکی با آقـای دکتور عـلاءالـدین بروجـِردی معـاون بـین‌المـلل دانشگاه آزاد اسـلامی بعـد از ظـهر روز پنجشنبه تفــاهمـنـامه همکاری امضاء نمودند.

هـدف از امضـاء ایـن تفـاهمـنـامه، تـلاش در جــهت رفـع نیـاز سرمـایه بـشری توانمـند، کـارآمـد، مجرب و دارای مهارت های تخصـصی، فـنی و حرفهای از طـریق آموزش و تربـیت نیروی بشری ماهر؛ استـفاده از تـوان و ظرفـیتهــای علـمی مـوجود طـرفـین اداره تعلـیمـات تخــنیکی و مسلــکی و دانشـگاه آزاد اسلامی؛ تأسـیس یک یا چـند مرکز آموزشی تعلیمات تخنیکی و مسـلکی خصـوصی در سطــح افغـانسـتان توسـط دانشـگاه (با هماهنـگی طرفـین) و استـفاده بهـینـه از امـکانـات، فضـا و تجـهیـزات آمـوزشی وکـارگـاه‌هــای موجـود در اداره تعلـیمات تخنیکی ومسلکی ودانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل می‌باشد.

بانـو سحـر و آقـای بروجـردی ابراز امیدواری کردند که زمینه عملی شـدن مفاد این تفاهمنامه هرچه زودتر فراهم گردیده و فرصـت‌هـای جدید ایجـاد گردد تا با استفاده از آن، در قسمت حـل معضـل بیکاری، بلند بردن مهارت‌های شغلی توانایی‌ های کاری فارغین تعلیمات تخنیکی و مسلکی گام‌های عملی، مفید و مؤثر برداشته شود.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۱۶:۱۰
Background image

امضای موافقت‌نامه همکاری فی‌مابین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان و مؤسسه ملی افغانها برای آموزش بزرگسالان (انافی)

بانو نـدیمه سحر رئـیس اداره تعلـیمات تخنـیکی و مسلـکی و محترم عبدالبشیر خالقی رئیس مؤسسه «انافی» صبح امروز موافقت‌نـامه همکـاری به امضا رسانیدند. هدف از امضای این توافقـنامـه، انکــشاف. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۱۰:۳۶
Background image

بــرگــزاری هفتــمین نمایشـگاه تحصــیلی در مـرکز نمایشــگاه افغانستان

هفتــمین نمـایشــگاه مـؤسـسات تحصـیلی در مرکـز نمایشگاه افغانستان برای مدت ۴ روز برگــزار گردید. هـدف از برگـزاری این نمایشـگاه، آشـنایی متعلمـین و محصلـین با صنایع دستی محصــلان مراکـز. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ - ۱۳:۳۲
Background image

امضــای تفاهمـنــامه میــان ادارۀ تعلیــمات تخنــیکی مسلـکی جمـهوری اسـلامی افغـانستان و مؤسـسه فیـروز کوه در مورد تــداوم فعــالـیت انستـیتوت خصـوصی غـیر انتفاعی هنرها و معماری افغانی فیروز کوه

بانـو ندیـمه سـحـر رئـیس اداره تعلـیمـات تخنـیکی و مسلـکی و خـانم شـوشانه اشتوارت رئیس نهاد فیروز کوه صبح امروز تفاهمنامه همکاری امضاء نمودند...

BACK TO NEWS