اعلان 7 بست رتبه چهارم، پنجم و هفتم مربوطه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

haroon
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۱۲:۱۶

Publish Date

Closing Date

  1. دا فورمه تر ډکولو وروسته د خپلو تحصیلي او کاري تجربې د اسناد سره یوځای همزمانه پر دې ایمیلونو  راولیږی  (To: hr@tveta.gov.af)  . ستاسو اسنادونه باید تر ۵  ام بی (5Mb) زیات نوی/
  2. این فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری همزمان به این ایمیل آدرس های:     (hr@tveta.gov.af To: )  ) ارسال دارید. حجم این اسناد بیشتر از 5 ام بی (5Mb) نباشد.

دانلود فورم درخواستی برای بست های ذیل 

 

اعلان 7 بست رتبه چهارم، پنجم و هفتم مربوطه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

# رشته ریاست مربوطه رتبه / بست تعداد تاریخ ختم لایحه وظایف
1 مدیر عمومی مطبعه بریل ریاست نصاب و تربیه معلم 4 1 17/01/1400 لایحه وظایف
2 مدیر عمومی تعلیمات عمومی انستیتوت ملی موسیقی 4 1 17/01/1400 لایحه وظایف
3 عضو مسلکی فنی ریاست نصاب و تربیه معلم 5 1 17/01/1400 لایحه وظایف
4 عضو مسلکی فنی ریاست نصاب و تربیه معلم 5 1 17/01/1400 لایحه وظایف
5 عضو مسلکی طبع و نشر ریاست نصاب و تربیه معلم 5 1 17/01/1400 لایحه وظایف
6 عضو مسلکی طبع و نشر ریاست نصاب و تربیه معلم 5 1 17/01/1400 لایحه وظایف
  صحاف ریاست نصاب و تربیه معلم 7 1 17/01/1400 لایحه وظایف