اولین نمایشگاه ملی تولیدات مهارات تعلیمات تخنیکی و مسلکی افتتاح شد

aaron
Thu, Jul 04 2019 12:43 PM
takhinuk

اولین نمایشگاه تولیدات و مهارت های محصلان انستیتوت میخانیکی کابل به ابتکار ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی به روز  پنج‌شنبه ۱۳ سرطان  ۱۳۹۸ در مقر این انستیتوت افتتاح  شد.

این نمایشگاه، اولین نمایشگاه ملی تولیدات و مهارات های شاگردان انستیتوت میخانیکی کابل می باشد که  در آن  محصلان  این انستیتوت آثار و تولیدات شان را در بخش‌های فلزکاری، نجاری، آب‌رسانی، ترمیم موتر و برق به نمایش می‌گذارند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی مهارات های آموزشی و مسلکی محصلان مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ایجاد رابطه و هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی در زمینۀ کاریابی و شناخت رشته‌های شغلی در بازار کار برای  فارغین تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌باشد.

اين نمايشگاه برای یک روز  بروی علاقه مندان باز است.