مراسم فراغت 75 نفر از محصلین انستیتوت انرژی و آب کابل برگزار شد

media_admin
Thu, Nov 24 2022 4:16 PM
فر اغت

مراسم فراغت 75 نفر از محصلین انستیتوت انرژی و آب کابل با حضور مولوی غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برگزار شد.

آقای شهامت در سخنرانی خود در این مراسم، فراغت فارغان را به خودشان و خانواده‌های شان تبریک گفت.

سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به فارغان اطمینان داد که حکومت زمینه جذب آنان برای کار را فراهم خواهد کرد.

آقای شهامت گفت که زمینه بازاریابی برای تولیدات محصلین نیز فراهم خواهد شد.

در این مراسم مولوی غلام سعید احساس، معاون تخنیکی و مسلکی نیز سخنرانی کرد و گفت که «جای خوش حالی است شاهد فراغت جوانان هستیم».

آقای احساس محصلین را به تلاش هرچه بیشتر برای فراگیری دانش ترغیب کرد و گفت که جاپان با تلاش شهروندان خود به جایگاه امروز رسیده است.

در این مراسم رییس اتحادیه انرژی قابل تجدید هم سخنرانی کرد و گفت که این اتحادیه در زمینه استخدام فارغان انستیتوت انرژی و آب همکاری می‌کند.

این مراسم با اهدای تقدیرنامه به فارغان پایان یافت و در حاشیه آن، مهمانان از نمایشگاه وسایل تولیدی محصلین انستیتوت انرژی و آب بازدید کردند.

سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی حین بازدید از این نمایشگاه، محصلین نخبه را مورد تشویق قرار داد و گفت که تلاش آنان قابل قدر است.