طرح مسوده "قانون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی"

haroon

همشهریان محترم؛ اهل قلم و تخصص، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتُه!

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی که یک بخش مهمِ نظام تعلیمی کشور را تشکیل می دهد و در 34 ولایت افغانستان خدمات تعلیمی-تحصیلی ارایه می نماید، به منظور بهبود در فعالیت و ارایه خدمات آموزشی بهتر، طرح مسوده "قانون تعلیمات تخنیکی و مسلکی" را آماده نموده و از این طریق به دست نشر سپرده است تا از یک طرف طی مراحل قانونی آن انجام پذیرد و از سوی دیگر، اهل فن و تخصص با مطالعه ژرف و نقادانه خویش به غنامندی آن بیفزایند. بنابرین از تمامی هموطنان عزیز احترامانه تقاضا داریم که طرح مسوده قانون را مطالعه فرموده نظریات و پیشنهادات سازنده شانرا با ما شریک ساخته و از این طریق دَین شانرا در قبال نظام تعلیمی کشور اداء نمایند.

با ادای حرمت؛

رهبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

 

دانلود طرح مسوده "قانون تعلیمات تخنیکی و مسلکی"

Documents

مسوده قانون