جلسۀ مشوره گیری استراتیژی به هدف حمایت زنان در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی برگزار شد

aaron
Sat, Jun 29 2019 2:06 PM
oMAN tveta

جلسۀ مشوره گیری  در مورد مسودۀ استراتیژی علیمات تخنیکی و مسلکی  به منظور حمایت و شریک ساختن دیدگاه زنان، فراهم نمودن محیط مناسب کاری و ارتقای ظرفیت آنان با اشتراک مسؤولان اتاق تجارت و صنابع زنان  افغانستان با حضور داشت معاونان و رئیس پلان و ارزیابی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکیبرگزار شد.

در این جلسه مسؤول اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان ضمن استقبال از کارکردها و برنامه های ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی  به خصوص در بخش خانم ها، نظریات و پیشنهادات خویش را به جلسه ارائه نمود.

همچنان جلال‌الدین اعطایی، سرپرست ریاست پلان و ارزیابی، به اشتراک کنندگان این مجلس اطمنان داد که، رهبری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی  همواره تلاش می نماید تا به هدف فراهم نمودن محیط مناسب کاری، سهم بیشتر خانم‌ها در تشکیل اداره، بلند بردن ارتقای ظرفیت و دفاع از حقوق عموم کارمندان گام‌های بیشتری بردارند.

این چهارمین جلسۀ مشوره گیری مسودۀ استراتیژی تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌باشد که، از سوی ریاست پلان و ارزیابی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با کارشناسان و مسؤولان نهادهای دولتی مورد بحث بررسی قرار گرفته است.