110 بست استادی رشته های مختلف

haroon
Sun, Apr 25 2021 8:02 AM

Publish Date

Closing Date

 

  1. شما می توانید به بست های ذیل از طربق فورم انلاین ثبت نام کنید. برای دریافت فورم انلاین از لینک ذیل استفاده کنید.

 فورم آنلاین

http://erecruitment.tvet.af

اعلان 110 بست استادی رشته های مختلف اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

# بست تعداد تاریخ ختم لایحه وظایف
1 بست استادی رشته های مختلف 110 13/02/1400 لینک