د اداری د ولایتی مسؤلینو د اړیکی شمیری

د ولایتی آمرینو د اړیکی شمیری
شماره نوم او تخلص وظیفه مربوطه ولایت د اړیکی شمیره
۱ حبیب الله حبیبی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی لوګر 0766453080
۲ سید غیاث الدین احمدی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی سرپل 0787457161
۳ فضل الباری آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی ننګرهار 0795567667
۴ امان الله ملاخیل آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بغلان 0780404908
۵ عابد الرحمن عابد آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی خوست 0770917031
۶ ملا محمد ایوب آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی ارزګان 0700671572
۷ شیر محمد حقانی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پروان 0777462122
۸ ضیاالدین مبین آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی هلمند 0707608172
۹ حکمت الله حکمت آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی میدان وردګ 0789535194
۱۰ شاکر الله الکوزی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کنر 0770646118
۱۱ ملا محمد مجاهد آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی فاریاب 0786521622
۱۲ نور الله صلاح الدین امینی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بلخ 0778269003
۱۳   آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پکتیا  
۱۴ سید محمد حکیمی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی غور 0782295103
۱۵ فرید احمد لکڼ خیل آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کندز 0792260602
۱۶ محمد اکرام الکوزی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی لغمان 0704412945
۱۷ نظیف الله عثمانی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیمروز 0730027395
۱۸ شیر محمد عمری آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی غزنی 0770758509
۱۹ اختر محمد نورانی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پکتیکا 0794716464
۲۰ کریم الله حمیم آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی قندهار 0700669918
۲۱ انور الحق ژمن آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی هرات 0700495751
۲۲ ملا محمد عوض غیرت آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بادغیس 0764113511
۲۳ نجیب الله سلیمی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کابل 0799305584
۲۴ حضرت الله وحدت آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی نورستان 0777316376
۲۵ احمد الله عزیزی آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پنجشیر 0744400051
۲۶ امین علیزاده آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بامیان 0747800933
۲۷ امرالدین بهار آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی بدخشان 0797730764
۲۸ مولوی  کمال الدین خالد آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی سمنګان 0749536825
۲۹ مولوی رحمت الله متوکل آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی زابل 0700178688
۳۰ مولوی شمس الرحمن آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی کاپیسا 0773343501
۳۱ محمد ایفل مبارز آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی تخار 0785060460
۳۲ علی جان ظاهری آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی فراه 0708595822
۳۳ حمید الله هدایت آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی دایکندی 0748777570
۳۴ مولوی خیر محمد محقق آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی جوزجان 0784603567