اعلان داوطلبی - پروژه کرایه گیری وسایط جهت حمل و نقل متعلمین لیسه نابینایان‎

haroon

Publish Date

Closing Date

شماره شماره قرارداد شرح تدارکات تاریخ نهایی اسناد داوطلبی
1  TVET-A/NCB/NCS09/99 کرایه گیری وسایط جهت حمل و نقل متعلمین لیسه نابینایانکرایه گیری وسایط جهت حمل و نقل متعلمین لیسه نابینایان 10/6/1399 دانلود