اعمار دیوار احاطوی انستیتوت زراعت و وترنری مرکز فراه

haroon

Publish Date

Closing Date

شماره نوعیت شماره قرارداد شرح تدارکات تاریخ نهایی سناد داوطلبی
1 تدارکات امور ساختمانی TVETA/NCB/W-13/1398 اعمار دیوار احاطوی انستیتوت زراعت و وترنری مرکز فراه     23/9/1398 دانلود