اعمار تعمیر لیلیه 300 نفری انستیتوت معاونیت انجنیری کاپیسا

haroon

Publish Date

Closing Date

شماره نوعیت شماره قرارداد شرح تدارکات تاریخ نهایی سناد داوطلبی
1 تدارکات امور ساختمانی TVETA/NCB/W-11/1398 اعمار تعمیر لیلیه 300 نفری انستیتوت معاونیت انجنیری کاپیسا 23/9/1398 دانلود