تهیه تدارک ، میز و چوکی و انتقال آن به 23 ولایت و 44 انستیتوت در مرکز و ولایات کشور

haroon

Publish Date

Closing Date

شماره نوعیت شماره قرارداد شرح تدارکات تاریخ نهایی سناد داوطلبی
1 تدارک اجناس TVET-A-NCB/G-22/1398 تهیه تدارک ، میز و چوکی و انتقال آن به 23 ولایت و 44 انستیتوت در مرکز و ولایات کشور 16/9/1398 دانلود