پلان‌های عملیاتی ریاست نظارت و آمریت تدارکات بررسی شدند

media_admin
Sat, Mar 18 2023 3:32 PM
تدارکات

پلان‌های عملیاتی سال 1402 ریاست نظارت و ارزیابی تعلیمی و تحصیلی و آمریت تدارکات اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در نشستی به ریاست مولوی غلام سعید احساس، معاون امور تخنیکی و مسلکی اداره بررسی شد.

در این نشست که مولوی نیک‌محمد نیکمل، رییس پلان و هماهنگی استراتیژیک نیز حضور داشت، درباره‌ی پلان عملیاتی ریاست نظارت و ارزیابی به گونه مفصل بحث شد.

آمر تدارکات نیز پلان عملیاتی این آمریت را ارایه و درباره آن صحبت کرد.

تاکنون چندین ریاست پلان‌های شان ارایه کردند و این روند ادامه دارد.