چهارده بست خالی( معتمدین، محافظ شب باش و نجار) قابل اعلان رتبه (هفت) اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی از بابت سال1398

haroon
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۸:۴۲

Publish Date

Closing Date

  1. دا فورمه تر ډکولو وروسته د خپلو تحصیلي او کاري تجربې د اسناد سره یوځای همزمانه پر دې ایمیلونو  راولیږی  (To: hr@tveta.gov.af)  و (CC: csc.tvet@iarcsc.gov.af. ستاسو اسنادونه باید تر ۵  ام بی (5Mb) زیات نوی/
  2. این فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری همزمان به این ایمیل آدرس های:     (hr@tveta.gov.af To: ) و (CC: csc.tvet@iarcsc.gov.af) ارسال دارید. حجم این اسناد بیشتر از 5 ام بی (5Mb) نباشد.

دانلود فورم درخواستی برای بست های ذیل 

 چهارده بست خالی( معتمدین، محافظ شب باش و نجار) قابل اعلان رتبه (هفت) اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی از بابت سال1398

# عنوان بست انستیتوت/لیسه رتیه / بست موقیعت تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه وظایف
1 معتمد داغمه جات انستیتوت میخانیکی کابل 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398 لایحه وظایف
2 معتمد املاک انستیتوت اتومیخانیکی کابل 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
3 معتمد جنسی و املاک انستیتوت تربیه معلم 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
4 معتمد جنسی انستیتوت ژورنالیزم 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
5 معتمد جنسی انستیتوت ساختمانی و جیودیزی 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
6 معتمد جنسی انستیتوت زبان های خارجی 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
7 معتمد جنسی انستیتوت ملی پلانگذاری 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
8 معتمد جنسی انستیتوت اداره و حسابداری نسوان 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
9 معتمد جنسی انستیتوت اداره و اقتصاد ناحیه 13 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
10 معتمد جنسی لیسه مسلکی ناشنوایان 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
11 معتمد جنسی لیسه ترمیم ماشین آلات ساختمانی قصبه 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
12 محافظ شب باش انستیتوت میخانیکی کابل 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
13 محافظ شب باش انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف
14 نجار انستیتوت زراعت و وترنری کابل 7 کابل 16/6/1398 26/6/1398  لایحه وظایف